Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Tag: protocol

Dyscalculie behandelen

Het is belangrijk dat je kind met dyslexie op school de juiste begeleiding krijgt. En de compenserende en dispenserende maatregelen worden ingezet die helpend zijn voor je kind. Ga hierover

Lees meer »

Richtlijnen diagnostiek en behandeling dyslexie

Alleen professionals die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek mogen een dyslexieverklaring afgeven. De deskundige moet hiervoor: Een academische graad in de klinische (kinder- en jeugd)psychologie of orthopedagogiek hebben

Lees meer »

Studeren met dyslexie

Ondersteuning in het mbo, hbo en wo Ook na het voortgezet onderwijs hebben leerlingen met leesproblemen en dyslexie passende ondersteuning nodig voor het volgen en kunnen afronden van hun studie. 

Lees meer »

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wilt u ook uw website laten maken door Project Icarus?