Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Tag: rekenvaardigheden

Dyscalculie behandelen

Het is belangrijk dat je kind met dyslexie op school de juiste begeleiding krijgt. En de compenserende en dispenserende maatregelen worden ingezet die helpend zijn voor je kind. Ga hierover

Lees meer »

Richtlijnen diagnostiek en behandeling dyslexie

Alleen professionals die gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek mogen een dyslexieverklaring afgeven. De deskundige moet hiervoor: Een academische graad in de klinische (kinder- en jeugd)psychologie of orthopedagogiek hebben

Lees meer »

Omgaan met dyslexie thuis

Een leesprobleem of dyslexie heeft bij bijna alle kinderen gevolgen voor hun welbevinden en zelfbeeld. Ze moeten veel extra oefenen zowel op school als thuis. En kinderen merken vaak heel goed

Lees meer »

Wat is dyslexie

Wanneer iemand dyslexie heeft, is er sprake van een ernstige achterstand op het gebied van lezen en spelling in vergelijking tot leeftijdgenoten. De achterstand moet hardnekkig zijn. Dit betekent dat

Lees meer »

Opvoeden met Dyslexie

Nu de scholen dicht zijn en we allemaal thuis aan het werk zijn is het de kunst om elkaar de ruimte te geven. Maar veel ouders hebben behoefte aan tips.

Lees meer »

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wilt u ook uw website laten maken door Project Icarus?