Thuisonderwijs in passend onderwijs

Het voorkomen van en terugleiden van thuiszittende jongeren is een belangrijke verantwoordelijkheid van samenwerkingsverbanden. Zij bepalen zelf hoe ze deze verantwoordelijkheid precies invullen.

Het doel van passend onderwijs is om alle kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte een passende plek op school te bieden. Onderwijs thuis geldt in principe niet als vervulling van de leerplicht (en van de zorgplicht). In overleg met school en ouders kan onderwijs thuis wel (tijdelijk) een passend aanbod zijn om uw kind voor te bereiden op terugkeer naar de school.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ziet onderwijs thuis niet als een volwaardig alternatief voor schoolbezoek omdat:

  • het onderwijs een belangrijke socialiserende functie heeft
  • de school de plek is waar kinderen andere kinderen ontmoeten en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Voor kinderen die onverhoopt thuiszitten, blijkt het niet meer naar school gaan juist vaak een groot gemis. Lees meer: Rapport van de Kinderombudsman ‘Van leerplicht naar leerrecht’
  • er geen zicht is op de kwaliteit van het onderwijsaanbod dat buiten scholen wordt geboden

Op www.reikthuiszittersdehand.nl zijn informatie, inzichten, praktijkvoorbeelden en tips samengebracht.