Thuiszitterspact

In juni 2016 werd het thuiszitterspact ondertekend. In het pact staat dat samenwerkingsverbanden en gemeenten samen gaan bepalen wie van de twee een besluit neemt over een onderwijsplek voor een kind dat dreigt thuis te komen zitten. Ouders en waar mogelijk het kind worden daar ook bij betrokken.

Lees meer in de brochure Doorzettingsmacht organiseren.

De vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) en acht samenwerkingsverbanden hebben in februari 2017 voor het eerst samen concrete afspraken gemaakt om het aantal thuiszitters fors te laten dalen. Ze gaan onder meer regelen dat jongeren die thuiszitten sneller hulp krijgen vanuit de zorg, dat leerlingenvervoer geen probleem meer vormt als er een onderwijsplek is gevonden en dat alles op alles wordt gezet qua preventie.