Tips & tricks Hoogbegaafdheid – Wat kan ik er mee?

Eigenschappen hoogbegaafde kinderen

Het is moeilijk om te spreken over dé eigenschappen van (hoog)begaafde kinderen, omdat ook deze kinderen uniek zijn. Hun eigenschappen kunnen onderling erg verschillen en soms zelfs tegenovergesteld zijn. Zo is bijvoorbeeld het ene (hoog)begaafde kind op sociaal gebied erg sterk, terwijl het andere (hoog)begaafde kind juist erg op zichzelf is gericht. Het ene (hoog)begaafde kind toont zich bijvoorbeeld erg leergierig, terwijl het andere (hoog)begaafde kind door een inadequaat onderwijsaanbod het plezier in leren misschien verloren heeft en dit niet (meer) laat zien.

Hoogbegaafde kinderen ervaren zelf al vroeg dat ze anders zijn dan leeftijdsgenootjes. Ze kunnen zich niet herkennen in andere kinderen. Dit kan belemmerend werken bij de ontwikkeling van een positief zelfbeeld.

Het reguliere onderwijs is vaak nog niet afgestemd op het leren en zijn van hoogbegaafde kinderen. Veel scholen erkennen dit wel als probleem, maar hebben helaas niet de middelen en de specifieke kennis om het probleem aan te pakken.

 

Onderpresteren

Het kan gebeuren dat een hoogbegaafd kind minder presteert dan wat hij zou moeten kunnen met het materiaal dat aanwezig is. Hij presteert dan nog wel iets hoger dan het gemiddelde van de klas. Onderpresteren kan ontstaan door verschillende redenen.

Dit onderpresteren moet snel herkend worden, want hoe langer het duurt voor hiermee aan de slag gegaan wordt, hoe moeilijker het is om het kind weer gemotiveerd aan het werk te krijgen. Het onderpresteren zal niet meteen verdwijnen, daar is veel geduld en vertrouwen voor nodig. Het zal met ups en downs beter gaan.

Erkenning
  • Erken je kind in zijn vragen en kennis;
  • Beantwoord de vragen van je kind of zoek de antwoorden samen op;
  • Accepteer dat je kind het soms beter weet;
  • Geef je kind boeken die bij zijn interesses passen;
  • Sluit bij activiteiten aan bij de interesses van je kind.

 

Verwachtingen
  • Zorg dat je verwachtingen van je kind realistisch zijn;
  • Stel niet te hoge eisen aan je kind, het moet voor hem of haar wel te doen blijven;
  • Verwacht ook niet te weinig van je kind: neem je kind serieus;
  • Sluit aan bij wat je kind zelf laat zien. Kinderen kunnen heel goed zelf aangeven wat hun niveau is.

 

.