Tips & tricks NLD – De aanpak van NLD

Aanpassingen

Voorspelbaarheid en structuur zijn, net als bij ADHD en autisme, basisvoorwaarden voor het functioneren van een kind met NLD.

Bij autisme is dat belangrijk om angst bij het kind te voorkomen, bij ADHD om het kind in het goede spoor te houden, en bij NLD om het kind zekerheid te bieden in een omgeving die door gebrekkige waarneming van het kind zeer voorspelbaar is.

Er zijn allerlei manieren om voorspelbaarheid en structuur te vergroten:

 • vaste tijden;
 • vaste plekken;
 • vaste procedures;
 • werken met:
  • agenda
  • kalender
  • roosters
  • schema’s
  • gele briefjes
  • kleurcodes
Aanpassingen leermaterialen

Veel leermateriaal staat vol met plaatjes en opdrachten waar het kind zelf de vraag uit moet halen. Een kind met een visueel organisatieprobleem heeft veel moeite om de juiste informatie uit plaatjes te halen.

Hierdoor raken kinderen met NLD in verwarring of paniek omdat ze niet tot de volgende stap komen: niet weten welke procedure of regel ze moeten toepassen.

Visuele materialen (tekeningen, diagrammen, tabellen) moeten zoveel mogelijk vermeden worden, evenals drukke pagina’s met veel afleiding. Er moet voldoende schrijfruimte zijn.

Aanbieden lesstof

Bij het aanbieden van lesstof is het belangrijk gebruik te maken van auditieve informatie en van het sterke verbale geheugen. Een kind met NLD raakt snel in verwarring als er op meerdere zintuigen tegelijkertijd een beroep wordt gedaan.

Voor de lesstof betekent dit, dat dit vaak op een andere manier moet worden aangeboden dan gebruikelijk is. Door gebruik te maken van de verbale mogelijkheden en het auditieve geheugen, dat goed ontwikkeld is, kunnen nieuwe kennis en vaardigheden worden aangeleerd en geautomatiseerd.

Als deze vaardigheden goed geautomatiseerd zijn, kunnen deze goed tot uitstekend worden uitgevoerd.