Toelaatbaarheidsverklaring verplicht

Sinds 1 augustus 2014 beslist het samenwerkingsverband door middel van een toelaatbaarheidsverklaring of een leerling toelaatbaar is. Het bevoegd gezag van de school waar uw kind is aangemeld of ingeschreven, vraagt een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) tot speciaal basisonderwijs (SBO) of tot het (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO aan bij het samenwerkingsverband.

Het samenwerkingsverband stelt zelf de criteria vast voor de toelaatbaarheid van leerlingen. Op basis van die criteria beslist het samenwerkingsverband op verzoek van het bevoegd gezag van de school waar uw kind is aangemeld of ingeschreven, of hij/zij toelaatbaar is. Is uw kind toelaatbaar, dan krijgt hij/zij een toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO of het (V)SO. De beslissing over de toelaatbaarheidsverklaring neemt het samenwerkingsverband op basis van een deskundigenadvies. Zonder deze toelaatbaarheidsverklaring kan de leerling niet aan een SBO-school of school voor (V)SO worden toegelaten.