Toelatingsrecht en bindend studieadvies

Toelatingsrecht

Vanaf het schooljaar 2018/2019 geldt het toelatingsrecht voor het mbo. Studenten met de juiste vooropleiding hebben dan het recht om te worden toegelaten op de mbo-opleiding van hun keuze. Opleidingen mogen studenten dan niet zomaar meer weigeren.

De wet regelt ook dat 1 april de landelijke aanmelddatum wordt voor alle mbo-opleidingen. Studenten die zich uiterlijk op die datum hebben aangemeld, hebben recht op een studiekeuzeadvies. Voor het verkrijgen van het toelatingsrecht nemen studenten deel aan verplichte intakeactiviteiten. De wet gaat in per 1 augustus 2017. Scholen hebben dan de tijd om zich voor te bereiden op de aanmelddatum van 1 april 2018.

De bedoeling van de wet is dat studenten een betere (studiekeuze)begeleiding krijgen bij de overstap van vmbo naar mbo. Veel schoolverlaters zitten namelijk in de overstap tussen het vmbo en het mbo. 

Uitzonderingen

Alleen bij uitzondering kunnen mbo-scholen studenten weigeren:

  • Als er te veel aanmeldingen zijn.
  • Als er aanvullende toelatingseisen gelden, zoals bij sportopleidingen.
  • Als een student al voor drie opleidingen een negatief bindend studieadvies heeft gekregen.
  • Als een student geen startkwalificatie meer hoeft te halen.
  • Als een student na zes jaar nog geen mbo-diploma heeft behaald.

Studenten die vinden dat zij ten onrechte zijn geweigerd, kunnen gebruik maken van de klachtenregeling en een klacht indienen bij de klachtencommissie van de mbo-instelling.

Bindend studieadvies

Door het aannemen van de wet is ook het bindend studieadvies (bsa) een feit. Alle studenten krijgen vanaf het studiejaar 2018/2019 een bindend studieadvies in hun eerste studiejaar. Nu kennen alleen de entreeopleidingen een bindend studieadvies.

Er kan een negatief bindend studieadvies worden afgegeven wanneer een student onvoldoende studievorderingen maakt. Bij een aantal politieke partijen lag dit punt gevoelig, aangezien jongeren via deze maatregel een opleiding door de achterdeur kunnen verlaten. Een negatief studieadvies houdt namelijk in dat de student wordt uitgeschreven bij de opleiding.

Aan een negatief studieadvies moet wel altijd een schriftelijke waarschuwing voorafgaan. Hierbij wordt ook vermeld dat een student in beroep kan gaan.