Scroll Top
Rijksoverheid

Tweede Kamer debatteert over passend onderwijs: sturing om tot echte verbeteringen te komen mist 

Op 29 mei spraken de Tweede Kamerleden van de onderwijscommissie met demissionair minister Paul (Onderwijs) en staatsecretaris Van Ooijen (volksgezondheid) over de stand van zaken passend onderwijs. met de leden van de vaste Tweede Kamercommissie onderwijs over de stand van zaken passend onderwijs. Westerveld (PvdA/Groenlinks) vindt dat echte sturing en urgentie ontbreekt en dat er sprake is van bureaucatie. Beckerman (SP) noemt het ironisch dat Balans het jaar 2024 heeft uit moeten roepen tot het jaar van de thuiszitters. Soepboer (NSC) zegt dat passend onderwijs tegen het einde van zijn kunnen aan loopt en spreekt van een ratjetoe. Van der Hoef (PVV) heeft het over pleisters op pleisters plakken. Van Zanten (BBB) praat over een papieren werkelijkheid. De Kort (VVD) noemt het niet even goed geslaagd passend onderwijs en Ceder (CU) komt met een opsomming van het enorme aantal thuiszitters die vele malen hoger is dan de cijfers die de Minister zelf heeft benoemd. Kortom er was onvrede en de basis van passend onderwijs raakt steeds meer uit beeld. Er wordt sturing van de minister gemist om tot echte verbeteringen te komen.

Onvrede over voorgestelde uitvoering van het ‘rommelpotje’

Het aantal ‘thuiszitters’ wat wederom flink is gestegen werd keer op keer benoemd. Het leerlingvervoer wat nog steeds veel problemen geeft. En het ‘rommelpotje’ voor ontwikkelings-initiatieven voor thuiszitters. Meerdere Kamerleden waren van mening dat het rommelpotje door de minister op een andere manier wordt ingevuld dan door de Kamer bedoeld was. Dit was namelijk dat bekostiging van deze initiatieven buiten de bestaande systemen moet plaatsvinden. Om zo te zorgen dat deze initiatieven niet langer voor hun bekostiging afhankelijk zijn van samenwerkingsverbanden en/of gemeenten. In de door de minister voorgestelde subsidieregeling voor deze initiatieven, krijgen de samenwerkingsverbanden de middelen en blijven de initiatieven daardoor afhankelijk van de samenwerkingsverbanden. Onder andere Beckerman (SP) gaf aan hierover tijdens het tweeminutendebat een motie in te willen dienen.

Digitaal lesmateriaal op politieke agenda

Roderkerk (D66) stelde de Minister kritische vragen over de beschikbaarheid van digitale leermiddelen. De Kort (VVD) kondigde aan met een initiatiefwet over toegankelijke leermiddelen te komen. Balans heeft zich ingezet om dit onderwerp wederom op de agenda te krijgen. Steeds meer leerlingen die dat wel nodig hebben om te leren hebben geen toegang tot digitaal lesmateriaal. Lees hierover ook ons andere bericht. Balans is blij dat de Minister een brief over de stand van zaken en een nulmeting heeft toegezegd. En dat toegankelijk lesmateriaal weer hoog op de politieke agenda staat. Verder kondigde de minister een onderzoek aan naar de oorzaken van het toenemende aantal thuiszitters. En dat ze gaat onderzoeken of er een ombudsfunctie met doorzettingsmacht kan komen bij vastgelopen bureaucratie in het onderwijs.

Balans stuurde als input voor de Kamerleden samen met 21 andere ouder- en leerling organisaties een brief naar de Tweede Kamer. Veel van de door ons ingebrachte punten zoals de basis in het regulier onderwijs op orde brengen, betere ondersteuning van leraren en kleinere klassen. Lees hierover en de gesprekken die we hadden met Kamerleden ons eerdere bericht.   

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.