Vacatures Zeeland

Balans heeft een wijdvertakt netwerk van vrijwilligers, verdeeld over 12 afdelingen in Nederland. Deze afdelingen spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van ouders, het bevorderen van onderlinge contacten, het geven van voorlichting aan ouders en desgevraagd ook aan scholen, verenigingen en hulpverleners en tot slot belangenbehartiging binnen de regio.

Voor de regio Zeeland zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die plaats willen nemen in het regiobestuur. De functies van Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en Algemeen bestuurslid zijn momenteel vacant.

Herkent u zich in een van onderstaande profielen en wilt u, samen met het landelijk bureau in De Bilt, de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag in de regio Zeeland versterken? Stuur dan een mail naar sollicitatiebalans@balansdigitaal.nl  met uw motivatie en contactgegevens. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Voorzitter

(op vrijwillige basis, gemiddeld circa 5 uur per week)

U bent:

 • Balans Lid (of bereid dit te worden) en woonachtig in de provincie Zeeland
 • Ervaringsdeskundig

Wat doet een regiovoorzitter:

 • Sturing geven aan het regiobestuur
 • Het coördineren van de werkzaamheden van de regio en ook het delegeren van activiteiten naar andere bestuursleden.
 • Het voorbereiden en voorzitten van vergaderingen.
 • Het vertegenwoordigen van de regio naar buiten (zowel binnen als buiten de vereniging).

Wat vragen wij:

 • Leiding kunnen geven
 • Sociaal vaardig
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Prioriteiten kunnen stellen
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Respecteert dat ieder persoon en situatie uniek is
 • Inlevingsgevoel
 • Geduld

Wij bieden:

 • Een prettig werkklimaat
 • Mogelijkheid u in te zetten voor een kwetsbare doelgroep
 • Een zelfstandige en verantwoordelijke functie
 • Meer kennis op gebied van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag, zelfontplooiing, leuke contacten en de mogelijkheid tot het verbreden van uw horizon
 • Deskundigheidsbevordering door deel te nemen aan cursussen of congressen
 • Vergoeding van reiskosten etc.

Terug naar boven

Penningmeester

(op vrijwillige basis, gemiddeld circa 5 uur per week)

U bent:

 • Balans Lid (of bereid dit te worden) en woonachtig in de provincie Zeeland
 • Ervaringsdeskundig

Wat doet een penningmeester:

 • Betalingen verrichten
 • Opstellen van een begroting
 • Opstellen financiële gedeelte regio jaarverslag
 • Voeren van financiële administratie van de regio
 • Waken over inkomsten en uitgaven van de regio
 • Meehelpen aanvragen subsidies/fondsenwerving
 • Meehelpen verantwoorden van subsidies
 • Het deelnemen aan penningmeester overleggen op landelijk bureau in De Bilt (2x per jaar)

Wat vragen wij:

 • Kennis van organisatie/regio
 • Cijfermatig inzicht
 • Goed om kunnen gaan met computer
 • Kunnen samenwerken
 • Betrouwbaar
 • Accuraat
 • Consequent

Wij bieden:

 • Een prettig werkklimaat
 • Een zelfstandige en verantwoordelijke functie
 • Meer kennis op gebied van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag, zelfontplooiing, leuke contacten en de mogelijkheid tot het verbreden van uw horizon
 • Deskundigheidsbevordering door deel te nemen aan cursussen en/of congressen
 • Vergoeding van reiskosten etc.

Terug naar boven

Secretaris

(op vrijwillige basis, gemiddeld circa 5 uur per week)

U bent:

 • Balans Lid (of bereid dit te worden) en woonachtig in de provincie Zeeland
 • Ervaringsdeskundig

Wat doet een secretaris:

 • Voorbereiden vergaderingen, opmaken agenda vergadering, maken verslag etc.
 • Beantwoorden vragen via de email, correspondentie voor het bestuur
 • Voorbereiden jaarvergadering en maken verslag
 • Beheren leden regionale bestand (wordt landelijk bijgehouden)
 • Meedoen met de overige bestuursactiviteiten

Wat vragen wij:

 • Talent voor administratieve werkzaamheden
 • Sociaal vaardig
 • Accuraat
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Prioriteiten kunnen stellen
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Respecteert dat ieder persoon en situatie uniek is
 • Inlevingsgevoel
 • Geduld

Wij bieden:

 • Een prettig werkklimaat
 • Een zelfstandig en verantwoordelijke functie
 • Meer kennis op gebied van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag, zelfontplooiing, leuke contacten en de mogelijkheid tot het verbreden van uw horizon
 • Deskundigheidsbevordering door deel te nemen aan cursussen en/of congressen
 • Vergoeding van reiskosten etc.

Terug naar boven

Algemeen bestuurslid

(op vrijwillige basis, gemiddeld circa 4 uur per week)

U bent:

 • Balans Lid (of bereid dit te worden) en woonachtig in de provincie Zeeland
 • Ervaringsdeskundig

Wat doet een bestuurslid:

 • Binnen het bestuur Zeeland pro-actief meedenken over actuele onderwerpen en aandragen van (nieuwe) initiatieven.
 • Samen met de andere bestuursleden activiteiten ontplooien en zo nodig delegeren naar de andere vrijwilligers.
 • Het deelnemen aan bestuursvergaderingen.
 • Het vertegenwoordigen van de regio naar buiten (zowel binnen als buiten de vereniging).

 Wat vragen wij:

 • Goed kunnen communiceren en inhoudelijk kunnen luisteren
 • Makkelijk contacten kunnen leggen
 • Plannen kunnen opzetten en zelfstandig (doen) uitvoeren
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Respecteert dat ieder persoon en situatie uniek is
 • Inlevingsgevoel
 • Geduld
 • Bij voorkeur beschikken over bestuurlijke ervaring

Wij bieden:

 • Een prettig werkklimaat
 • Een zelfstandig en verantwoordelijke functie
 • Meer kennis op gebied van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag, zelfontplooiing, leuke contacten en de mogelijkheid tot het verbreden van uw horizon
 • Deskundigheidsbevordering door deel te nemen aan cursussen en/of congressen
 • Vergoeding van reiskosten etc.

Terug naar boven