Vavo en passend onderwijs

De rugzakken voor leerlingen die deelnemen aan het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) zijn verdwenen met de invoering van passend onderwijs. 

Rutte-regeling

Voor leerlingen die via uitbesteding (de Rutte-regeling) een vavo-opleiding volgen bij een Regionaal Opleidingencentrum (ROC) blijft de VO-school verantwoordelijk. Over de eventuele extra ondersteuning en begeleiding van die leerlingen moet de VO-school (financiële) afspraken maken met het ROC.

Extra ondersteuning

Met de invoering van passend onderwijs worden de financiële middelen van de (vervallen) rugzakken toegevoegd aan het budget voor de extra ondersteuning van het samenwerkingsverband VO.

18+

Op 1 januari 2015 is een deel van het vavo-budget vrijgemaakt voor extra ondersteuning en begeleiding van vavo-studenten met een extra ondersteuningsbehoefte die ouder dan 18 jaar zijn. De VO-school blijft verantwoordelijk voor studenten die via uitbesteding (de Rutte-regeling) een vavo-opleiding volgen bij een ROC. Dit geldt ook voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs die via de symbioseregeling deelnemen aan het vavo.

Symbioseregeling

Onder voorwaarden (artikel 12 en 13 Onderwijskundig besluit WEC) kunnen leerlingen van een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs een deel van het onderwijs in het regulier onderwijs volgen en sinds 1 augustus 2013 ook op een andere school voor SO of VSO (symbiose, o.b.v. artikel 24 WEC).