Verschillen per regio

Elk samenwerkingsverband mag haar eigen zorgstructuur kiezen. Dat betekent dat er regionaal grotere en kleinere verschillen zijn in de manier waarop onderwijs aan kinderen met extra ondersteuning wordt aangeboden. Voor alle samenwerkingsverbanden geldt dat zij een dekkend zorgaanbod moet bieden voor alle leerlingen.

Informatie opvragen

Doordat het passend onderwijsaanbod wordt ingevuld door een samenwerkingsverband is het van belang dat u als ouder zich goed laat informeren over hoe de verschillende scholen in uw samenwerkingsverband passend onderwijs invullen. Het samenwerkingsverband en/of de scholen moeten u deze informatie kunnen geven. Het is hierbij dus van belang te weten dat een samenwerkingsverband de invulling van de extra ondersteuning zelf vorm mag geven.