Vlog: Waarom vertonen kinderen met een ADHD-classificatie impulsief gedrag?

De Academische werkplaats ADHD en druk gedrag, gefinancierd door ZonMW, heeft een serie vlogs over druk gedrag en ADHD gemaakt.

In deze serie geven wetenschappers antwoord  op vragen die bij veel ouders en/of kinderen met druk gedrag leven.

In deze derde vlog legt Sebastiaan Dovis (Youz & Universiteit van Amsterdam) uit hoe het zou kunnen komen dat kinderen met ADHD vaak impulsief zijn. Hij bespreekt daarbij een aantal theorieën.

Waarom vertonen kinderen met een ADHD-classificatie impulsief gedrag?

Bijvoorbeeld, verschillen in werkgeheugen kunnen voor een aantal kinderen met ADHD deels verklaren waarom zij anderen in de rede vallen. Sebastiaan geeft ook een aantal praktische tips om kinderen te ondersteunen. Interessant om eens over na te denken!

Totstandkoming initiatief

Nanda Rommelse deed al jaren onderzoek naar kinderen met druk/dwars en dromerig gedrag. Zij benaderde de Academische Werkplaats met het idee om de vloggenserie te maken.

Sanne te Meerman, coördinator voorlichting binnen de werkplaats, heeft dit samen met Nanda opgepakt en het resultaat is fris en vernieuwend.

In de vlogs zijn verschillende invalshoeken gebruikt ten aanzien van druk gedrag en ADHD.

  • Is beweeglijkheid bijvoorbeeld voor kinderen zelf wel storend of helpt het ze?
  • Veranderen we het gedrag van kinderen door ondersteuning of verbeteren we vooral de relatie?
  • Hoe zit het nou met die erfelijkheid?

Meer samenwerking en overleg tussen experts

Wat ook een heel belangrijk resultaat is van de samenwerking tussen de verschillende vloggers, is de samenwerking zelf. Waar er via de media regelmatig flinke discussies zijn over ADHD, heeft het maken van de vloggenserie ertoe geleid dat verschillende onderzoekers en hulpverleners met elkaar in contact zijn gekomen om standpunten uit te wisselen en meningsverschillen uit te praten.

Ook Balans is betrokken bij de Academische Werkplaats voor ADHD en druk gedrag.

Nog geen lid van Balans?

Word lid balk