Voortijdig school verlaten (VSV)

Voortijdig school verlaten (VSV)

Als een leerling wegblijft van school moet de school dit via het digitaal verzuimloket van DUO melden aan de leerplichtambtenaar. Is uw kind ouder dan 18 jaar? Dan komt de melding terecht bij het Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) in de regio waar uw kind woont.

Het digitaal verzuimloket is voor:

  • Alle kinderen van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten
  • Alle kinderen tot 23 jaar die langer dan een maand zonder reden van school wegblijven

Begeleiding

Wanneer uw kind leerplichtig en jonger dan 18 jaar is, dan krijgt hij of zij begeleiding van een leerplichtambtenaar om verder te gaan met school. Als het nodig is, schakelt deze de jeugdhulpverlening in.

Is uw kind ouder dan 18 jaar en niet meer leerplichtig? Dan krijgt hij of zij hulp van het RMC, die uw kind helpt een opleiding te volgen of een (leer)baan te vinden.