Vrijstelling van leerplicht en vervangende leerplicht

Vrijstelling van leerplicht

Wanneer uw kind niet in staat is om onderwijs te volgen vanwege lichamelijke of psychische ongeschiktheid, dan kunt u een beroep doen op vrijstelling van inschrijving. Daarvoor heeft u een recente verklaring nodig van een door de leerplichtambtenaar aangewezen arts of psycholoog.

Vervangende leerplicht

Als uw kind niet in staat is om regulier dagonderwijs te volgen en hij/zij is 14 jaar, dan is er de mogelijkheid tot vervangende leerplicht. Dit houdt in dat uw kind naast het reguliere onderwijs een deel praktijkonderwijs volgt. Dit bestaat uit lichte arbeid in samenhang met het onderwijsprogramma. Dat kan gedurende 1 jaar, waarna het kind weer terugkeert naar het reguliere onderwijs. Het verzoek voor dit programma, waarbij een plan van aanpak en een begeleidingsprogramma hoort, wordt ingediend bij de leerplichtambtenaar.