Wat kun je doen in de klas?

  • Zorg voor een rustige omgeving
  • Geef korte, duidelijke opdrachten
  • Geef herhaalde instructie
  • Gebruik visuele geheugensteuntjes
  • Controleer of een kind nog bezig is met een taak