Weigeren van leerlingen

De nieuwe Wet passend onderwijs en de nieuwe zorgplicht betekenen niet dat scholen verplicht zijn ieder kind een plek te geven op school. Scholen mogen een kind weigeren als het vol zit. En als een school aangeeft dat het echt niet kan zorgen voor passend onderwijs, dan kan een kind worden geweigerd. Hierbij zijn wel een paar zaken van belang.

  • Een school mag uw kind niet zomaar weigeren. De school moet gemotiveerd aantonen dat ze naar uw kind als individuele leerling heeft gekeken, en echt heeft geprobeerd om de aanpassingen die voor uw kind nodig zijn te realiseren.
  • Een school kan niet zomaar zeggen dat uw kind met een extra ondersteuningsvraag niet welkom is op school, omdat de nodige ondersteuning niet in het ondersteuningsprofiel zou passen. Er moet altijd eerst gekeken worden naar de individuele situatie.
  • De school moet schriftelijk goed gemotiveerd aan u uitleggen wat de redenen van afwijzing zijn. Zo kunt u dit thuis goed nalezen en kijken of u het eens bent met de argumentatie. Indien de school u geen schriftelijke motivatie geeft, vraag deze dan als ouder altijd aan. Dit geeft transparantie, schept duidelijkheid en voorkomt misverstanden.
  • De school waar u uw kind heeft aangemeld heeft de verantwoordelijk om binnen het samenwerkingsverband een passende plek te regelen. De school moet dit doen in overleg met u als ouders.

Verwachtingen onderwijsniveau

Voor het voortgezet onderwijs (en met mbo/hbo) geldt overigens dat een leerling ook geweigerd kan worden als de verwachting is dat deze leerling niet het onderwijsniveau van de betreffende schoolsoort kan halen, ook als dat door de beperking komt. Maar, ook hierbij geldt dat de school niet af mag gaan op algemene ideeën, maar naar het individuele kind moet kijken. Ook hier geldt, vraag als ouder altijd een schriftelijke motivatie.

Als een (speciale) school vol zit, dan mag de school een leerling weigeren.