Werkgeheugen

Het werkgeheugen is eigenlijk een ‘Post-it’ van onze hersenen. We maken in ons hoofd notities van informatie die we moeten onthouden. Het werkgeheugen stelt ons ook in staat om deze informatie te verwerken. Het is de plek waar we informatie bewust analyseren en beoordelen.

Inprentingsstrategieën

Het werkgeheugen is de ideale plek om bepaalde strategieën in te prenten. Er zijn twee goede inprentingsstrategieën:

  • Herhalen: hierdoor blijft de informatie in het werkgeheugen en kan deze terechtkomen in het langetermijngeheugen
  • Kaderen: hiermee geef je betekenis aan nieuwe informatie door aan te sluiten bij wat je al weet

De kindertijd is een cruciale periode voor het werkgeheugen. In de eerste tien levensjaren neemt het werkgeheugen namelijk sterk toe. Op 20-jarige leeftijd bereikt het werkgeheugen zijn hoogtepunt en blijft dan gelijk.

Soorten werkgeheugen

Er bestaan twee soorten werkgeheugen:

  • Verbaal werkgeheugen: hiermee onthouden kinderen instructies en leren ze een taal
  • Visueel-ruimtelijk werkgeheugen: hiermee onthouden kinderen volgordes van gebeurtenissen, beelden en rekenvaardigheden