Word vrijwilliger bij Balans

Oudervereniging Balans versterkt de positie van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dat doen we door uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorgprofessionals en wetenschap. Perspectief voor ieder kind, dat is waar we voor staan.

Balans heeft een wijdvertakt netwerk van vrijwilligers, verdeeld over 12 afdelingen in Nederland. Deze afdelingen spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van ouders, het bevorderen van onderlinge contacten, het geven van voorlichting aan ouders en desgevraagd ook aan scholen, verenigingen en hulpverleners en tot slot belangenbehartiging binnen de regio.

Voor de regio’s Groningen, Overijssel, Gelderland, Zeeland en Flevoland zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die plaats willen nemen in het regiobestuur als voorzitter, secretaris, penningmeester of algemeen bestuurslid.