Zorg

Soms heeft een kind met een leer- of gedragsstoornis extra zorg nodig. Het is dan belangrijk om te weten welke zorg en ondersteuning er mogelijk is. Gemeenten zijn sinds de invoering van de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp.