Scroll Top
IJsberg-thuiszitters-versie-31-JANUARI-2020-397x181 (Demo)

Aantal thuiszitters stijgt opnieuw

In een brief aan de kamer heeft Minister Slob laten weten dat het aantal thuiszitters opnieuw is gestegen. Naar bijna 5000.

Dat deze cijfers hoogstwaarschijnlijk niet kloppen, lieten wij al weten in ons vorige bericht hierover.

Ook is in bijgaande illustratie zichtbaar gemaakt dat het aantal thuiszitters veel groter is dan alleen het aantal geregistreerde thuiszitters.

Om onder andere dit onder de aandacht te brengen, dienden boze ouders op 20 januari jl. een collectieve klacht in bij de onderwijsinspectie.

Op 1 oktober 2015 was er een vergelijkbare actie: ‘Thuiszitters Tellen’. Wat destijds heeft geleid tot het ondertekenen van het Thuiszitterspact in 2016.

Dit pact is erop gericht het aantal thuiszitters terug te dringen, en dit aantal wordt gezien als indicator voor het succes van passend onderwijs. Een verkeerde doelstelling vindt Balans.

Door deze focus om thuiszitters terug te dringen, worden deze juist liever verborgen gehouden door scholen of samenwerkingsverbanden omdat zij daarop afgerekend worden.

Of worden ouders onder druk gezet met bijvoorbeeld Veilig Thuis meldingen om akkoord te gaan met een ‘oplossing’, die geen oplossing is. Alles om het aantal ‘thuiszitters’ omlaag te krijgen.

De doelstelling zou dan ook niet moeten zijn, ‘geen thuiszitters’ maar: alle kinderen in beeld die geen passend onderwijs hebben! Zo wordt het probleem zichtbaar gemaakt. Waarom kinderen uitvallen op die school of in die regio.

Pas dán kun je werken aan een oplossing van een complex probleem. Zoals dit in het verleden ook gebeurd is aangaande de Vroegtijdig Schoolverlaters, in de periode 2003 -2013. De aanpak was erop gericht om met extra geld voor bijvoorbeeld verzuimcoördinatoren beter inzicht te krijgen in dit probleem. Zonder scholen daarop af te rekenen maar juist te stimuleren zich verantwoordelijk te voelen voor deze jongeren. En dat gaf de ruimte om bij complexe problemen ook beter gebruik te maken van de kennis van de jongere zelf en alle betrokkenen.

Balans meent dan ook dat het er juist om gaat dat thuiszitters zo goed mogelijk in beeld moeten komen. Ook de verborgen thuiszitters, kinderen zonder passend onderwijs, die nu niet worden meegeteld omdat ze niet in de categorieën van leerplicht en DUO vallen. Nu is alleen de top van de ijsberg in beeld!

Ervaring leert dat hoe beter een probleem in beeld, de cijfers (eerst) gaan stijgen. In dat opzicht zou Minister Slob juist blij moeten zijn met een stijging van het aantal (beter) geregistreerde thuiszitters!

En de volgende stap is natuurlijk dat er concrete acties worden ondernomen door het ministerie van OCW en inspectie, om te zorgen dat ook die kinderen passend onderwijs krijgen. Hier hebben ze immers recht op, zoals in het kinderrechtenverdrag staat.

Balans blijft zich inzetten voor de belangenbehartiging voor álle kinderen zonder passend onderwijs.

Daarnaast ondersteunt Balans ouders zoveel mogelijk bij hun zoektocht naar passend onderwijs en passende zorg.

Bekijk ook onze agenda, vol met interessante bijeenkomsten door het hele land.

Of bel met de BalansAdvieslijn, dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 030-2255050, keuze 3.

Zie ook: Aantal langdurig thuiszittende leerlingen weer omhoog, nu bijna 5000

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.