Scroll Top
Stp-Sociale-veiligheid-fotoversie-900

Steunpunt Sociale Veiligheid op school

Iedere leerling moet veilig zijn op school en moet zich ook veilig voelen. Helaas is sociale veiligheid nog lang niet altijd vanzelfsprekend, en vaak ook nog moeilijk bespreekbaar. Balans zet zich in voor het verbeteren van de sociale veiligheid op school. In het bijzonder voor kinderen die gevoeliger zijn, een leer- en/of gedragsprobleem en/of ontwikkelingsprobleem hebben.

Wat is ‘sociale veiligheid’?

Een omgeving is sociaal onveilig als er sprake is van zaken als pesten, intimidatie, machtsmisbruik, vernedering, discriminatie of agressie. Maar ook bijvoorbeeld roddelen, het achterhouden van informatie, ongelijke behandeling of uitsluiting kunnen kenmerken zijn van een onveilige omgeving.

De sociale veiligheid op school richt zich op de bescherming of het gevoel van bescherming die geboden wordt tegen situaties, die als onprettig, bedreigend of zelfs echt fysiek gevaarlijk beschouwd kunnen worden. Het is belangrijk om je te realiseren dat dit niet alleen kan spelen tussen leerlingen onderling, maar dat hier ook professionals bij betrokken kunnen zijn, wat ook blijkt uit ons onderzoek ‘Ieder kind overal veilig’. Dit is ook vaak nóg lastiger te bespreken of aan te pakken dan onveilige situaties tussen leerlingen onderling.

Expertisenetwerk en wegwijzerwebsite ‘Jouw Veilige school’

Balans is dan ook blij om zich, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de organisaties uit het Expertisenetwerk sociale veiligheid, in te zetten voor het verbeteren van de sociale veiligheid op scholen. In het regeerakkoord van december 2021 staat dat er een onafhankelijk meldpunt sociale veiligheid moest komen. Dit meldpunt is er op dit moment nog niet. Wél heeft het ministerie in samenwerking met het expertisenetwerk sociale veiligheid steunpunten belegd bij diverse organisaties uit het expertisenetwerk, waaronder Balans. Alle organisaties die vertegenwoordigd zijn in het expertisenetwerk, zijn te vinden via de wegwijzerwebsite www.jouwveiligeschool.nl.

Heb je zorgen over de veiligheid van jouw kind op school?

Sociale onveiligheid kan op allerlei verschillende manieren voorkomen. Heb je het gevoel dat er iets niet helemaal klopt? Komt je kind thuis met verhalen over pesten of vervelende opmerkingen die worden gemaakt? Lijkt je kind bang om naar school te gaan, of heeft je kind bijvoorbeeld vaak buikpijn of hoofdpijn als het tijd is om naar school te gaan? Wordt je kind buitengesloten of (denk je dat) je kind straf krijgt op een manier waar jij niet achter staat? Bel dan gerust eens met de advieslijn van Balans om je zorgen te bespreken.

Soms is het moeilijk te bepalen wanneer er sprake is van onveiligheid. Het kan zijn dat je je zorgen maakt over een situatie of bijvoorbeeld een bepaalde sfeer of cultuur op school. Waardoor je kind misschien onveilig is, of zich in ieder geval niet veilig voelt op school. Of je misschien zorgen hebt over de veiligheid van andere leerlingen of professionals op school. Ook als je twijfelt kun je contact opnemen met ons steunpunt, of even kijken op de website jouwveiligeschool.

Team Sociale Veiligheid advieslijn Balans

Binnen het team van vrijwilligers, is een speciaal team opgericht om vragen rondom sociale veiligheid te behandelen. Geef daarom als je belt even aan dat het gaat om sociale veiligheid, dan zorgen we dat je door een van de leden van dit team wordt teruggebeld. Onze advieslijn is telefonisch te bereiken van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur, op telefoonnummer 030-2255050. Buiten deze tijden kun je het bandje inspreken, of het contactformulier invullen. Geef ook dan even aan dat het gaat om een casus rond sociale veiligheid en wanneer je het beste te bereiken bent.

Op de pagina Wat kan je doen als je kind zich niet veilig voelt op school?’ vind je voorbeeldcasussen over sociale (on)veiligheid en geven we tips en advies over welke stappen je kunt zetten.

 

Related Posts

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.