Scroll Top

Webinar Inclusief onderwijs met Dolf van Veen en (korte) ALV Balans

Op donderdag 28 september 2023, na een korte Algemene Ledenvergadering van Balans, geeft Dolf van Veen een presentatie over inclusiever onderwijs. Exclusief voor (steun)leden van Balans! Steunleden en leden mogen altijd gratis of met korting naar onze bijeenkomsten en webinars. Leden krijgen daarnaast 4x per jaar BalansMagazine. En natuurlijk steun je als (steun)lid het werk van Balans, zoals de belangenbehartiging en de advieslijn. Word dus nú ook lid van Balans!

Over de presentatie:

Naar inclusiever onderwijs, de beweging vanuit het onderwijs waarin álle kinderen, dus ook kinderen met ontwikkelingsachterstanden, leer- en gedragsproblemen of andere ondersteuningsvragen samen naar school gaan. De ambitie in Nederland is dat dit stapsgewijs in de periode tot 2035 wordt gerealiseerd. Maar hoe ziet dat eruit? En is dit wel realistisch? Want hoe zorg je voor onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met diversiteit in leerstijlen, achtergronden, interesses en ondersteuningsbehoeften van een leerling. Dolf van Veen gaat tijdens het webinar in op deze vragen en benut leerervaringen in Nederland en daarbuiten, waaronder het gebruik van Universal Design for Learning (UDL).

Over de spreker:

Dolf van Veen is hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ) en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Nottingham. Zijn onderzoek en ontwikkelingswerk focust op onderwijs en het jeugdbeleid, de zorgstructuur in het onderwijs en verbinding met jeugdzorg, de samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs, en inclusiever onderwijs. Om het onderwijsveld en gemeenten te ondersteunen richtte hij samen met Verus en VOS/ABB het platform Naar Inclusiever Onderwijs op.

Screenshot 2023-06-28 at 21.57.10 (Demo)

Programma

19.30 uur: Welkom en start ALV 

19.35 uur: Korte introductie door bestuursvoorzitter van Balans Petra Pronk. (Het jaarverslag en de jaarrekening wordt vooraf aan alle deelnemers toegestuurd.) 

19.40 uur: Gelegenheid om vragen te stellen aan het bestuur 

19.50 uur Stemming over herbenoeming bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden. 

20.00 uur: Eind ALV en start presentatie Dolf van Veen van het NCJ over inclusiever onderwijs.  

20.30 uur: Vragen beantwoorden die zijn gesteld via de chat 

21.00 uur: Afsluiting van de avond 

 

Je ontvangt 1 dag van tevoren een ZOOM link waarmee je direct kan inloggen en deelnemen.

De stukken voor de ALV worden vooraf per mail toegestuurd.

Deelname aan dit webinar is voor iedereen gratis. Wel even aanmelden.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.