Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Webinar Staatsexamens en de mogelijkheden voor extra voorzieningen

Op donderdagavond 16 november organiseert Balans samen met Ouders & Onderwijs, LAKS, LBVSO, PO-Raad en Sectorraad-GO opnieuw een webinar over de staatsexamens vo.

Over het webinar

Angélique Coenraads-Geurtjens, programmamanager staatsexamens vo bij het College voor Toetsen en Examens (CvtE) zal meer vertellen over de staatsexamens. En daarbij vooral ingaan op de mogelijkheden die er zijn met betrekking tot extra voorzieningen of ondersteuning die leerlingen eventueel nodig hebben. Deze moeten namelijk op tijd (voor 1 december voor vso-kandidaten en voor 1 februari voor individuele kandidaten) worden aangevraagd.

Dit webinar is bedoeld voor staatsexamenkandidaten zelf, hun ouders en begeleiders. Voor de scholen organiseert het CvtE aparte informatiebijeenkomsten.

Angélique

Vragen stellen

Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen via de chat.

Over de staatsexamens

Ieder jaar doen duizenden leerlingen één of meerdere staatsexamens. Dat zijn leerlingen die op het vso zitten, of op een particuliere school, of leerlingen die op een andere manier niet mee kunnen in het reguliere onderwijs. Bij de ouder- en leerlingorganisaties komen ieder jaar veel vragen binnen over onduidelijkheden bij de Staatsexamens. Met dit webinar hopen we alvast veel vragen te kunnen beantwoorden.

Het webinar is op 16 november van 20.00 tot 21.15 uur en is online te volgen (via zoom).

Deelname aan dit webinar is voor iedereen gratis. Wel even aanmelden.

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?