Scroll Top

‘Van betekenis zijn voor een kind dat opgroeit, is een opdracht’

En dan is daar het afscheid. Na bijna acht jaren hoofdredacteurschap, vertrek ik nu bij Balans. Ik wens alle ouders en hun kinderen kracht, kalmte en wijsheid toe die hen sterkt in de wegen te gaan.

Om daarmee als ouder en als kind tot optimale ontwikkeling te komen.

Om te groeien binnen een omgeving die motiveert, die voor jou openstaat, die naar je luistert, en die jou zíét.

Balans kan daaraan bijdragen en kan jou – vader, moeder, kind – daarin emanciperen, sterken. Juist omdat de vereniging investeert in deze drie pijlers: lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening. Maak er, als lid of toekomstig lid, gebruik van. En geef de organisatie interactief aan wat op deze drie terreinen vanuit Balans eventueel beter kan. Werk daarin samen! Want daardoor blijven team, leden en professionals samen scherp in het verbeteren van de relaties binnen het onderwijs, binnen de zorg en vice versa.

En dat is hard nodig, want we zijn er nog helemaal niet met passend onderwijs of een kindvriendelijke jeugdzorg. Daar staan we nog verre van, de betekenisvolle uitzonderingen natuurlijk daargelaten.

‘Op de cover van BM staan is moedig’

Diep respect

In het Jaarverslag van 2021, waaraan ik de afgelopen tijd werkte, staan de vier covers afgebeeld van de vier BM’s van vorig jaar. Ik herinner me de inleidende gesprekken met de moeders om die plaats voorop in te nemen, om het eigen verhaal in de rubriek Bij Ons Thuis te duiden. Dat doen is moedig. Het ging dan vaak over hun motivatie om het beste voor het gezin voor elkaar te krijgen.

Diep respect voelde ik bijna acht jaren voor alle mensen die in de magazines hun verhalen vertelden, vanuit ervaring en/of vanuit kennis. Grote trots en ‘onder de indruk zijn’ ervoer ik ook bij het BM-team – bij eindredacteur, vormgeefster, fotograaf en schrijvers – als de krachtige en kwalitatief goede verhalen, foto’s en drukproeven weer binnenkwamen. Cadeaus noemde ik die pagina’s weleens…

‘Moeders, en vaders ook, zijn tijgers

Moeders, en vaders ook, zijn tijgers, een prachtige diersoort met de focus op overleven, op strategie, op klauwen die zich uitspreiden. De energie van ouderschap is van ‘nature’ zo stevig, dat het professionals welhaast angst en onzekerheid kan inboezemen. Zij zouden er echter juist van kunnen leren: die energie kan van betekenis zijn om oplossingen – al dan niet ‘out of the box’ – te ontdekken. Opvallend is daarbij dat professionals, als zij zelf een gezin vormen, ouders vaak stukken beter begrijpen, ook dat hoorde ik regelmatig. Ze denken positiever en met meer empathie over de ouders.

‘Wat te doen bij schending van een kinderrecht?’

Ouders en kinderen moeten een stem krijgen, en meer van zich kunnen laten horen. Dat kan veel beter in Nederland. Ook vanuit Balans als platform gericht op de buitenwereld. Om die reden vind ik ook dat een van mijn meest waardevolle artikelen dit was: ‘Wat te doen bij schending van een kinderrecht?’ waarvoor ik een gesprek had met twee medewerkers van Defence for Children. Zij gaven in het laatste magazine van 2021 tips & tricks waarvan ouders gebruik zouden kunnen, misschien wel zouden moeten maken. Er bestaan immers verschillende internationale verdragen, waaronder het VN-Kinderrechtenverdrag, waarop je als ouder(s) een beroep kunt doen.

Wat is er dan mogelijk in Nederland? En hoe doe je dat dan? Dit juridische middel is steekhoudend als het gaat om onderwijs dat níét past, om zorg die ontbreekt, gebrekkig is, of erger: die jouw kind mentaal schaadt.

De eigen onzekerheid

Sommige verhalen uit de praktijk zijn om te walgen. Vooral als het om machtsmisbruik gaat: om het fysiek sterker zijn van de volwassene, om het mentaal verder ontwikkeld zijn van de volwassene, die zich beroept op vrijheden die hij of zij helemaal niet heeft. Meestal vinden ze hun oorsprong in de eigen onzekerheid.

Van daaruit kunnen we misschien allen lering trekken: als wij als kleine en als grote mensen vanuit onszelf de verantwoordelijkheid nemen voor ons eigen gedrag, en anderen kunnen inspireren het goede te doen ook in de ogen van het kind, van de ouder, van de professional, kortom: van de ander (google Luc Stevens voor meer pedagogische en humane inspiratie), dan zal het langzaamaan beter gaan binnen onderwijs en zorg voor onze kinderen. Zeker voor hen met speciale behoeften aan extra aandacht, geduld, rust, ruimte en regelmaat; met stress buiten de deur.

Van betekenis zijn voor een kind dat opgroeit is een opdracht; niet zomaar een taak erbij.

Houd goede moed!

Beatrice Keunen,
oud-hoofdredacteur Balans Magazine
[email protected]

Dank van het Balans Team

Het team van Balans dankt Beatrice voor haar enorme inzet, de vele jaren dat zij hoofdredacteur was van Balans Magazine (en nog veel meer dan dat). En wenst Beatrice heel veel succes voor de toekomst!

Jurgen, Claudette, Marcel, Joli, Jazz, Karin, Henri, en Karin. 

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.