Scroll Top

Doneren

Steunlid

Voor € 25,00 per jaar ben je steunlid. Je krijgt dan geen Magazine, maar wel onze eeuwige dank! En je steunt  onze belangenbehartiging. Zodat wij ons kunnen blijven inzetten voor het versterken van de positie van ouders, het verbeteren van (passend) onderwijs en het verbeteren van jeugdhulp en –zorg. En je  krijgt onze eeuwige dank omdat je ons steunt!

Steun Balans!

Voor het organiseren van onze activiteiten is geld nodig. Hierbij kunnen wij alle steun goed gebruiken. Je kunt ons ook steunen door te doneren of te schenken. Balans is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). ANBI’s zijn vrijgesteld van schek- en erfbelasting.  Kijk voor informatie over ANBI op www.belastingdienst.nl of op www.anbi.nl.

Doneren

Je kunt zelf een gift overmaken op NL76 INGB 0000 5077 08 ten name van Vereniging Balans, Bunnik, onder vermelding van ‘Donatie’. Je kunt ons werk ook blijvend steunen door gebruik te maken van een automatische incasso. Dat is het gemakkelijkst en voor ons het goedkoopst.

Schenken

Je kunt ons ook steunen met schenkingen, erfstellingen en legaten. Deze leveren je een aantrekkelijk belastingvoordeel op   Vereniging Balans is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in de zin van artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. ANBI’s zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Wil je Balans een legaat of deel van een erfenis nalaten, dan kun je het beste contact opnemen met het bestuur van Balans door een mail te sturen naar bestuur@balansdigitaal.nl.

Testament

Je kunt vereniging Balans ook in je testament opnemen. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met een notaris of met de Notaristelefoon.

Meer informatie over het geven van financiële steun

Voor meer informatie over de fiscaal aantrekkelijke mogelijkheden van doneren of schenken, kun je bellen met:

Balans is een  ANBI.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.