Scroll Top
Organizer

Oudervereniging Balans

Website: https://www.eventbrite.nl/o/oudervereniging-balans-16642183486
Venue

Huis van de Wijk Het Anker

427 Jacques Veltmanstraat, 1065 DC Amsterdam

Amsterdam, NH, NL, 1065 DC

Intervisie avond moeders van een kind met ASS locatie Amsterdam

Intervisie avond (de complimentenmethode) met lekkere hapjes en drankje

Wat is Intervisie? Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen 8-10 gelijkgestemden of lotgenoten. Onderwerp van gesprek is een door een van hen ingebrachte casus over de thuissituatie met een intervisievraag. Het is een korte beschrijving van een situatie waarin de casusinbrenger zelf een actieve rol heeft en die hij ervaart als een puzzel. Met de intervisievraag wordt bepaald wat zij wil onderzoeken. Het doel van de bijeenkomst is om (in-)zicht te krijgen hoe in deze casus te handelen.

Het belangrijkste kenmerk van intervisie is dat er geen oplossingen of adviezen worden gegeven, maar dat de deelnemers vragen stellen die helpen bij het onderzoeken van de casus. Anders dan bij supervisie is er geen hiërarchische situatie waarin iemand de leiding heeft. Een facilitator begeleidt de bijeenkomst en gebruikt een intervisiemethode.

Aan het einde van de intervisiebijeenkomst wordt door alle deelnemers gereflecteerd op de inhoud van de casus. Wat haalt ieder uit deze intervisie en wat wil hij er mee gaan doen? Hierdoor wordt de deskundigheid van de betrokkenen vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.

Complimentenmethode

Deze intervisie vertrekt vanuit de positieve psychologie en heeft dus veel aandacht voor wat er wél goed gaat. Daar zitten immers hefbomen voor succes in de toekomst.

  • De vraagsteller licht zijn of haar casus kort toe – 5 minuten;
  • de deelnemers stellen gerichte vragen (geven nog geen advies) – 15 minuten;
  • iedereen geeft de vraagsteller een compliment: wat is in positieve zin opgevallen in de case? Welke kwaliteiten laat de vraagsteller zien? – 5 minuten;
  • adviesronde, waarbij de deelnemers aandacht hebben voor – 15 minuten:
  • wat er al goed gaat,
  • sterktes en kwaliteiten van de vraagsteller,
  • succesvolle ervaringen uit het verleden,
  • voortbouwen op wat er al goed loopt;
  • de vraagsteller koppelt terug: welke inzichten levert dit op? In welke richting moet ik verder zoeken? – 10 minuten.
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.