Scroll Top

Extra informatie bij artikel ‘Met deze aanpak willen we leesproblemen voorkomen’

In 2019 is de gemeente Brunssum met de pilot Preventieve Dyslexiezorg gestart. Dit betekent: al vroeg leesproblemen opmerken en er meteen gericht iets aan doen. Samen met de ouders. Om zo te voorkomen dat kinderen later, na vaak veel frustratie, specialistische hulp nodig hebben. Als die hulp later toch nodig blijkt, verloopt die soepeler omdat partijen elkaar al kennen.

Marinke Reubzaet (psycholoog, dyslexie- en dyscalculiespecialist, ontwikkelaar/beheerder dyscalculiezorg en rekenen bij RID) en Simone Kerkhove (gemeente Brunssum, beleidsmedewerker onderwijs, mede namens wethouder onderwijs, mevrouw V. Hermans). Vanuit hun rol nemen zij het voortouw voor de pilot Preventieve Dyslexiezorg.

De gemeente Brunssum werkt bij deze pilot samen met de schoolbesturen Movare, Innovo en basisschool Benjamin, twee dyslexiezorgaanbieders (RID en AmaCura), en BCO-onderwijsadvies (taalstimulering en logopedische screening). De pilot werd begonnen met vier Brunssumse basisscholen. Inmiddels doen alle tien Brunssumse basisscholen mee en is het een vaste aanpak op de scholen geworden. Dit beleid is onderdeel van het gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid, waarin er gelijke kansen worden gecreëerd voor alle Brunssumse kinderen.

De opnames en dia’s van de presentaties over de pilot Preventieve Dyslexiezorg zijn nu ook door anderen terug te kijken, via de informatie en links op de website van Dyslexie Centraal.

Lees ook ons Balansdossier dyslexie en leesproblemen.

KlankKr8 is een programma om leesplezier en diep tekstbegrip te bevorderen. Het digibord, fysiek materiaal én een app spelen een belangrijke rol bij deze methode. Geschikt voor kinderen vanaf groep 2.

BOUW! is een preventief programma dat leerlingen ondersteunt bij beginnende geletterdheid en leren lezen. Het programma geeft inzicht in alfabetische principes als de klank-tekenkoppeling en draagt bij aan de ontwikkeling van het fonemisch bewustzijn. Het is geschikt voor leerlingen vanaf halverwege groep 2 tot en met groep 4.

Simone Kerkhove
 Marinke Reubzaet
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.