Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs wordt georganiseerd aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen met extra ondersteuning in het reguliere onderwijs blijven.