Wat is McDD?

McDD is de afkorting van de Engelse term Multiple Complex Developmental Disorder. In het Nederlands: Meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis. McDD wordt beschouwd als een variant van het autisme. De kern van de problematiek ligt echter minder op het terrein van de sociale contacten; voor een kind met McDD is vooral het reguleren van gedachten en emoties een probleem.

Het kind is minder goed in staat zijn innerlijke gemoedsgesteldheid in evenwicht te houden en onderscheid te maken tussen fantasie en werkelijkheid.

De benaming McDD komt in de DSM-5 (een internationaal erkend classificatiesysteem van stoornissen) niet voor, maar de afkorting wordt nog wel steeds gebruikt. Lees meer bij Wat is autisme?

Symptomen

De symptomen van McDD zijn te verdelen in drie groepen.

Stoornissen in de regulatie van affecten

 • intense angst of gespannenheid
 • vreesachtigheid of fobie (ziekelijke vrees), meestal voor ongebruikelijke situaties of voorwerpen
 • paniekaanvallen of ‘overspoeld worden door primitieve angsten’
 • momenten of periodes van gedragsmatige terugval met driftbuien of primitieve woedeaanvallen
 • uitgesproken emotionele en stemmingsschommelingen zonder duidelijk aanwijsbare aanleiding
 • frequente oninvoelbare, bizarre angstreacties

Stoornissen in de gevoeligheid voor sociale signalen en stoornissen in het sociale gedrag in relatie tot leeftijdgenoten en volwassenen

 • sociale desinteresse, vermijding van sociale contacten of juist grenzeloze contactname, ondanks aanwezige sociale vaardigheden
 • ontbreken van bestendige relaties met leeftijdgenoten
 • aanklampende ‘haat-liefderelaties’, met name met volwassenen (in het bijzonder ouders/primaire verzorgers)
 • diep gebrek aan empathie en het vermogen om zich te verplaatsen in de gedachten en gevoelens van anderen

Stoornissen van het denken

 • onlogische gedachtegang of plotselinge onnavolgbare gedachtesprongen (magisch denken en bizarre gedachten)
 • verwarring tussen fantasie en realiteit
 • gemakkelijk verward raken (moeite met het begrijpen van wat er om hen heen gebeurt)
 • overwaardige gedachten (grootheidsideeën, verhoogde achterdocht, geloven in fantasiefiguren of denkbeeldige vrienden)

Concept McDD

Alhoewel de diagnose niet is opgenomen in de DSM-5, is het concept in Nederland nog zeer levend. Probleem is dat alléén in Nederland en België nog een aantal kinder- en jeugdpsychiaters goed is opgeleid in McDD.

Lees meer in het artikel: ‘De beste behandeling voor McDD is beschikbaarheid’ uit BM03 2018.

Behandeling

Er is geen therapie die de stoornis opheft. De behandeling is gericht op het geven van structuur, het voorkómen en dempen van de angsten en het bevorderen van een gezonde ontwikkeling. Medicatie kan nodig zijn om de angst onder controle te houden of om te proberen een psychotische ontwikkeling te voorkomen.

Gevolgen voor het gezin

Omdat het gedrag van kinderen met McDD in één-op-één-relaties niet zo snel ontspoort, worden de problemen van ouders niet altijd even serieus genomen. Het beschermen van hun kind tegen ál te veel binnenkomende prikkels kan worden opgevat als overbezorgdheid.

Het gevaar bestaat dat alle energie binnen het gezin erop gericht is woedeaanvallen van het kind te voorkomen en dat belangen van andere gezinsleden worden vergeten.

Voor vragen kunt u bellen of mailen met BalansAdvies.