Scroll Top

Extra informatie bij artikel ‘Is privacy een blokkade voor passend onderwijs?’

Harry Nijkamp schrijft in Balans Magazine 3-2023 een column over privacy in het onderwijs. Hij is onderwijsjurist en adviseert scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs over onder meer juridische aspecten van passend onderwijs. Hij adviseert ook over privacyvraagstukken en geeft hierover workshops. Verder is hij auteur van het landelijk Model Privacy Convenant Onderwijs – Gemeenten – Jeugdhulp. Dit convenant helpt regio’s om multidisciplinaire samenwerking op een zorgvuldige wijze vorm te geven als het gaat om het delen van persoonsgegevens tussen onderwijs, jeugdhulp/zorg en gemeenten. Contact: [email protected]

 

Enquête

Balans heeft een enquête uitgezet over privacy. Wij hopen dat veel ouders deze enquête zullen invullen, zodat wij goede informatie krijgen over hoe het gesteld is met de naleving van de privacywetgeving in jeugdhulp, jeugdzorg en onderwijs. Lees hier meer over deze enquête en het belang ervan voor Balansouders.

 

Dossier Privacy

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.