Scroll Top

Rapport over maatwerk in onderwijs

Rapport over maatwerk in onderwijs: Frank Hoogeboom, Emil Roelofs en Katinka Slump, mei 2015, “Van Miep ziek naar Miep op Maat”, Rapport: Miep op maat

Woord vooraf

Passend onderwijs is bedoeld om kinderen te faciliteren om naar vermogen zich te ontwikkelen en hen voor te bereiden op hun latere rol in de maatschappij. Voor kinderen die om welke reden dan ook  niet passen in het bestaande onderwijsaanbod, heeft onderwijs echter een heel ander effect. Veel van deze kinderen krijgen jaar na jaar, maand na maand en dag na dag mee dat zij niet oké zijn. Zelfs als ze hun best doen, halen ze de norm niet. Ze zijn te snel moe, of ze leren te snel, of ze leren anders, of ze redden het niet in een (drukke) klas. Deze kinderen krijgen voortdurend de boodschap dat zij falen. Ze moeten soms van school af, bezoeken soms vele scholen omdat het kind nergens past. Soms ook worden ze nergens meer toegelaten. De psychologische schade die deze kinderen wordt aangedaan is enorm. Zij groeien op in de wetenschap ongewenst te zijn, nergens meer bij te horen en niet te  passen in de maatschappij. Los van het gebrek aan opleiding dat zo ontstaat, zijn de frustratie, de onmacht en de boosheid welke gecreëerd worden door gebrek aan maatwerk in het onderwijs ontoelaatbaar groot. Bovendien staat het haaks op de bedoeling van onderwijs.

 (Ouders van een thuiszittend kind)

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.