Scroll Top

Onderwijs zieke leerlingen

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) is een voorziening voor kinderen die acuut, ernstig of langdurig ziek worden. Scholen en samenwerkingsverbanden kunnen in het kader van passend onderwijs een beroep doen op deze voorziening, die wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW.

School blijft verantwoordelijk

Het kan gebeuren dat een leerling door ziekte een onderbroken schoolloopbaan heeft. Bijvoorbeeld door opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. De school blijft dan verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van die leerling. De begeleiding van deze zieke leerling vraagt vaak om specifieke kennis en ervaring, zowel voor de aanpassing van het lesprogramma als de omgang met de ziekte.

Het kan gebeuren dat een leerling door ziekte een onderbroken schoolloopbaan heeft. Bijvoorbeeld door opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. De school blijft dan verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van die leerling. De begeleiding van deze zieke leerling vraagt vaak om specifieke kennis en ervaring, zowel voor de aanpassing van het lesprogramma als de omgang met de ziekte.

Ondersteuning kan zijn:

  • les in het ziekenhuis of thuis;
  • ondersteuning via ICT;
  • of het aanpassen van de reguliere lesstof.

Consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Onderwijsondersteuning aan zieke kinderen wordt verzorgd door consulenten Onderwijsonder-steuning Zieke leerlingen (OZL), die werken bij een onderwijsadviesbureau of bij een van de zeven universitaire ziekenhuizen. De consulenten OZL zijn verenigd in het landelijk netwerk Ziek zijn en Onderwijs (Ziezon). Een onderwijsconsulent wordt meestal ingeschakeld door de school, maar dit kan ook door ouders/leerling. Op de website van Ziezon staan de adressen van de consulenten.

Een consulent kan zowel school, ouders als kinderen tijdelijk hulp en begeleiding bieden, bijvoorbeeld:

  • Contact leggen tussen ouders en kind, school en ziekenhuis.
  • Leerkrachten voorlichting en advies geven over onderwijs aan zieke kinderen.
  • Informatie geven over de mogelijke gevolgen van ziekte op de schoolprestaties.
  • Onderwijs en begeleiding geven aan de zieke leerling thuis, in het ziekenhuis en op school (of dit organiseren in samenwerking met de school.
  • Het maken van een plan van aanpak voor de zieke leerling, samen met de school.
  • Informatie geven over ICT-hulpmiddelen, of de inzet van communicatiemiddelen regelen, zoals een laptop of tablet.

Ook kan een consulent een aanvraag indienen voor KlasseCZOMontact, een project waarbij de zieke leerling via een digitale verbinding alsnog lessen kan volgen in de klas.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.