Scroll Top

Extra informatie bij onderwijscolumn LBRT ‘Ook een leerkracht heeft ondersteuning nodig’, Balans Magazine 2

REMEDIAL TEACHING WAT IS DAT?

Bent u een ouder van een leerling met lees- of rekenproblemen, met dyslexie of dyscalculie, of van een nieuwkomer in het regulier onderwijs? De remedial teacher kan u helpen. De druk op het onderwijs, door het lerarentekort en de manco’s van het passend onderwijs, maken de noodzaak van de remedial teacher groter dan ooit.

Maar wat is remedial teaching nu precies?

U heeft er vast ooit van gehoord. De rt’er. Een remedial teacher helpt het onderwijs af te stemmen op de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Als uw kind ondersteuning nodig heeft is de rt’er dé aangewezen persoon binnen het onderwijs. Remedial Teaching (rt) wil namelijk zeggen dat er extra ondersteuning verleend wordt aan leerlingen met bepaalde leer- of gedragsproblemen of gedragsstoornissen. Binnen de wet Passend Onderwijs zijn scholen verplicht om zorg te dragen voor de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling. Een school mag zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht RT aan te bieden, maar het is uiteraard wel aan te raden. Samenwerken met ouders is een belangrijk onderdeel van het werk voor remedial teaching. Ouders vervullen als partners in het leer- en ontwikkelingsproces van hun kind namelijk een belangrijke rol.

Waarom een Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT)?

De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers is van mening dat alle kinderen en volwassenen een onderwijsaanbod moeten krijgen dat past bij hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses. Kinderen moeten– waar nodig met specifieke onderwijsondersteuning – kansen krijgen om zich te ontwikkelen en ontplooien. Specifieke onderwijsbehoeften moeten evidence based verantwoord en professioneel uitgevoerd worden door specialisten. Remedial Teachers zijn deze onderwijszorgspecialisten. De beroepsvereniging bestaat uit 2.500 leden, een bestuur en een directeur. De vereniging zet zich in voor de belangen van de remedial teacher en bewaakt ook de kwaliteit van de aangesloten remedial teachers.

Een professioneel remedial teacher (RT’er) geeft op maat vakkundige hulp aan leerlingen die vastgelopen zijn in het onderwijsleerproces. Deze hulp kan op school worden gegeven of in de eigen praktijk. De remedial teacher is een bevoegd leerkracht (Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs of MBO) en heeft zich gespecialiseerd als Master ‘Educational Needs’ (EN). Het beroep van remedial teacher is geen beschermd beroep. Iedereen kan zich remedial teacher noemen en als RT’er aan de slag gaan. Daarom is het van belang om goed te kijken naar de expertise en ervaring van degene die uw kind gaat begeleiden.

Dé beroepsvereniging die kwaliteitsbewaking hoog heeft staan

De Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers is een vereniging die zich sterk maakt voor belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking van de remedial teaching in het algemeen en de remedial teacher in het bijzonder. De vereniging anticipeert op de ontwikkelingen in het onderwijs, wetenschap en maatschappij en volgt deze kritisch. 

Leden van de LBRT stellen het belang van de leerling centraal en zijn zich bewust van eigen vaardigheden, kennis en de grenzen daarvan. De LBRT is daarom een toonaangevende, krachtige en invloedrijke vereniging die de belangen van de remedial teaching en de remedial teacher goed behartigt.

Een kwaliteitskeurmerk

De LBRT kent een eigen kwaliteitskeurmerk, waardoor de rt’er in ieder geval door de LBRT gekend en gekwalificeerd is. Het verschil met een niet geregistreerde remedial teachers is dat de LBRT registratie laat zien dat deze professional vakkennis onderhoudt door reflectieen scholing. Opname in het kwaliteitsregister is altijd persoonsgebonden.

Remedial teachers met een LBRT Registratie zijn een LBRT Geregistreerd Remedial Teacher.

Met de LBRT Registratie is het mogelijk om te verdiepen naar Generalist en Specialist. Er bestaan verschillende specialismen, denk hierbij aan rekenen, spelling en dyslexie. Voor u als ouder erg interessant bij de zoektocht naar de juiste onderwijsprofessional.

Tijdschrift voor Remedial Teaching

Zoals beschreven geeft de vereniging ook een tijdschrift uit. Dit magazine biedt actuele en praktische informatie op het gebied van remedial teaching. Aan bod komen onderwerpen als diagnostiek en behandeling van lees-, spelling-, reken- en motorische problemen, het gebruik en de bruikbaarheid van (remediërende) methodes, de bruikbaarheid van educatieve software en de organisatie van de remedial teaching binnen het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook de eigen praktijk. Tevens is er aandacht voor recensies op het gebied van nieuw op de markt geïntroduceerde boeken, methodes, spellen etc. Ook voor ouders interessant om als achtergrond te gebruiken in de zoektocht naar de beste begeleiding voor uw kind!

KIJK OP DE WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE

http://www.lbrt.nl/

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.