Scroll Top

Protocollen Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD)

Er zijn protocollen voor de aanpak van ernstige reken-wiskundeproblemen en dyscalculie.

Dit protocol is ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO). De NVORWO heeft een begin gemaakt met een eenduidige aanpak van dyscalculie in het onderwijs door protocollen te ontwikkelen. Daarvoor is een speciale website  ontwikkeld.

Er zijn tot nu toe drie protocollen verschenen. In de protocollen staat ook nuttige informatie voor ouders.

  • Protocol ERWD1   (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs)

In het protocol staan procedures en beslismomenten voor het tijdig signaleren, diagnosticeren en begeleiden van kinderen met ernstige reken-wiskundeproblemen. Het protocol geeft ook informatie over mogelijke faciliteiten voor leerlingen met dyscalculie. Deze faciliteiten kunnen in een dyscalculieverklaring worden vastgelegd. Naast het volledige protocol ERWD  is er een samenvatting beschikbaar.

In het Protocol ERWD2 staat een leidraad voor het ontwikkelen van rekenbeleid op het voortgezet onderwijs. Naast het volledige protocol ERWD2 is er een samenvatting beschikbaar.

Naast het volledige protocol ERWD3  is er een samenvatting beschikbaar.

Een deel van de informatie in de protocollen is niet meer recent. Dit is omdat de in 2020 een wetsvoorstel is aangenomen waarmee de rekentoets wordt afgeschaft . Voor kinderen met wiskunde in het vakkenpakket wordt de rekenvaardigheid getoetst met het examen voor wiskunde. Kinderen zonder wiskunde in het pakket krijgen vanaf schooljaar 2020/2021 een apart schoolvak rekenen.

Hier vind je de nieuwe informatie over de rekentoets in het mbo. Deze gaat wel weer meetellen voor het diploma. Dit gaat in stappen ingevoerd worden.

Op de website van het Masterplan is een overzichtelijk handreiking te downloaden.

Meer weten?

Heeft jouw kind (ernstige) rekenproblemen en vraag je je af of jouw kind dyscalculie zou kunnen hebben?Wil je eens praten met een ervaringsdeskundige? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn (zie link voor openingstijden). Bereikbaar op nummer 030-2255050. Je kunt ook ons contactformulier invullen.

Lees hier meer over dyscalculie, over het onderzoek naar dyscalculie en hoe je er thuis en in het onderwijs mee omgaat.  

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.