Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

Rekenexamen op het mbo; dit gaat er veranderen!

Deelname aan een rekenexamen is in het studiejaar 2022 –2023 nog steeds verplicht voor studenten op het mbo niveau 2,3 en 4. Het resultaat van het rekenexamen wordt vermeld op de cijferlijst bij het diploma. Maar of je de het rekenexamen wel of niet voldoende hebt gemaakt, maakt niet uit voor het slagen en dus behalen van je diploma. Dit is de oude regeling en geldt voor studenten die de opleiding zijn gestart vóór 1 augustus 2022.

Verandering na 1 augustus 2022

Voor studenten die vanaf 1 augustus 2022 zijn gestart, of zijn gestart in het eerste leerjaar op het mbo, gelden de nieuwe rekeneisen. Het cijfer van het examen telt wel mee voor het behalen van het diploma. Studenten met ernstige rekenproblemen of dyscalculie mogen, als de school dit toestaat, wel gebruik maken van hulpmiddelen zoals een rekenmachine, rekenkaarten, het laten voorlezen van de tekst, het arceren van tekst, het vergrote van tekst, plaatjes en grafieken etc. Daarnaast kan de school voor de rekenzwakke studenten ook extra tijd inplannen om het examen te maken.
Bovenstaande gaat over het rekenexamen op het mbo. Dit is dus iets anders dan de rekentoets op de middelbare school.
Hier vind je meer informatie over examens op het mbo.
Hier vind je informatie over het rekenexamen, en hoe dat meetelt per situatie en jaar.

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?