Scroll Top

‘Ook een leerkracht heeft ondersteuning nodig’

Toen het oudste kind van Marion Vliegenthart dyslectisch bleek te zijn, merkte zij dat er op zijn school, naast behoefte aan meer leraren, er ook veel behoefte is aan extra kennis en ondersteuning in het onderwijs. Zij volgde de Master Special Educational Needs (2010) en werd remedial teacher. Zij is inmiddels directeur van de LBRT, de landelijke beroepsvereniging voor remedial teachers

‘Een remedial teacher geeft handvatten aan leerling én leerkracht’ 

Als ouder weet ik hoe het is om onderwijszorgadvies nodig te hebben, en als professional weet ik inmiddels hoe ik deze onderwijszorg moet aanbieden. Hoe je als gespecialiseerde leerkracht een adviserende rol naar ouders toe kunt aannemen, een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de leerling en hem of haar op deze manier meer kansen in het onderwijs biedt. Ik geloof namelijk in een krachtige samenwerking van alle partijen om een kind echt te ondersteunen. Je kunt onmogelijk van alleen de leerkracht verwachten dat hij aan de behoeften van alle kinderen voldoet. Een leerkracht heeft ondersteuning nodig. Er wordt weliswaar in de lessen meer rekening gehouden met verschillen – denk aan instructie op drie niveaus en aanvullende stof voor hoogbegaafden – maar een leerkracht kan nooit in zijn eentje voorzien in de leerbehoeften van dertig kinderen. Remedial teachers kunnen leerkrachten ondersteunen en werk uit handen nemen, zodat we met zijn allen passend onderwijs kunnen bieden.  

Masterplan

Gelukkig zien we naast al het negatieve nieuws over de stand van zaken van het Nederlandse onderwijs een positieve wending. De Onderwijsinspectie trok in april 2022 aan de bel: het niveau van taal en rekenen bij basisschoolleerlingen moet binnen twee jaar verbeterd zijn. Minister Wiersma presenteerde hiervoor een Masterplan dat onder andere de basisvaardigheden taal en rekenen inhoudelijk op de agenda zet. Een opmerkelijke en zeer belangrijke aanbeveling in dit Masterplan is dat basisteams met onderwijsexperts scholen dienen te gaan helpen bij het verbeteren van de basisvaardigheden van hun leerlingen. En die onderwijsexperts, dat zijn de remedial teachers.  

Handelingsplan

Een remedial teacher doet allereerst onderzoek bij het kind naar didactische, psychologische, pedagogische en sociale aspecten om te kunnen vaststellen wat het leerprobleem is. Daarop schrijft hij een handelingsplan, dat hij vervolgens zelf uitvoert en voortdurend evalueert en indien nodig bijstuurt. Een interventie is niet alleen gericht op het leren zelf, maar ook op motivatie. Zonder motivatie kom je niet tot leren. Verder is de interventie tijdelijk; het doel is dat de leerling weer aansluit bij de gewone leerlijn. Overigens geeft een remedial teacher niet alleen handvatten aan de leerling, maar ook aan de leerkracht. Schoolbesturen zetten nu bij leerproblemen vaak onderwijsassistenten in, waarschijnlijk omdat die goedkoper zijn dan remedial teachers. Maar die zijn niet opgeleid om leerproblemen te onderzoeken, daar een plan op te schrijven en vervolgens zowel de leerling als de leerkracht te coachen. Het advies: vraag als ouder naar remedial teaching-expertise! Daar worden het kind, de school en de ouders uiteindelijk het beste mee geholpen.  

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.