Scroll Top

Kun jij een introductie geven wie je bent?

Ik ben Gerwin Boertjes, getrouwd en twee kinderen. Sinds 2013 ben ik werkzaam bij IVIO@School in verschillende rollen. Maar, het grootste deel, vanaf 2016, in de rol van onderwijsadviseur. In mijn functie adviseer ik scholen, samenwerkingsverbanden en andere belanghebbenden over de inzet van IVIO@School.  

Wat doet de IVIO school?

IVIO@School is ontstaan vanuit de Wereldschool. De Wereldschool biedt onderwijs op afstand aan leerlingen die in het buitenland verblijven. In 2011 is IVIO@School ontstaan vanuit een vraag van het VSO (Voortgezet Speciaal Onderwijs). Vanuit De Wereldschool is in 2007 een pilot gestart met het huidige Aurum College. Daar waar zij zelf geen invulling konden bieden aan Havo en VWO onderwijs, zijn de Wereldschool pakketten ingezet. Van daaruit is de samenwerking gestart met diverse VSO scholen. Landelijk is in 2011 IVIO@School als organisatie ontstaan. Wij bieden onderwijs aan op VMBO-tl, Havo en VWO niveau door gebruik te maken van veelgebruikte methodeboeken. Hierbij is door onze docenten een digitale handleiding geschreven die verwijs naar de methodeboeken en voorziet van extra uitleg. Onze vakdocenten op afstand zijn daarnaast altijd ook beschikbaar om extra uitleg aan te geven. Ook kijken ze gemaakte toetsen en opdrachten na en voorzien dit van feedback. Ons onderwijs is onafhankelijk van tijd, plaats en tempo.  

Welke oplossingen bieden jullie aan voor Passend Onderwijs?

Leerlingen op VMBO-tl, Havo en VWO niveau kunnen via IVIO@School het onderwijs volgen. Omdat ons onderwijs per vak is georganiseerd kan er met één vak gestart worden tot aan een volledig vakkenpakket. Daarnaast is ons onderwijs erg flexibel. Dit maakt ons onderwijs geschikt voor een grote verscheidenheid aan situaties waarin het inzetbaar is. Veel leerlingen die ons onderwijs volgen gaan dagelijks naar een VSO school waar ze met het materiaal werken, begeleidt door een mentor in de klas. Daarnaast werken we ook samen met reguliere scholen waarbij het onderwijs ingezet wordt in zogenoemde maatwerk- of trajectklassen. Ook bedienen wij een grote groep leerlingen die om hele diverse redenen niet meer naar school gaan. Dat kan zijn vanwege autisme, angsten, hoogbegaafdheid of langdurig ziekte. Dan wordt het onderwijs buiten de school gevolgd; thuis of op een zorglocatie of dagbesteding. Hierdoor zijn leerlingen in staat om toch te blijven leren op niveau, wanneer het niet lukt om naar school te gaan.  

Hoe zetten jullie de expertise in voor de kinderen die dreigen uit te vallen in het onderwijs?

Vaak worden we ingezet wanneer alle oplossingen binnen de school of het samenwerkingsverband al zijn onderzocht. Als deze inzet en hulp niet toereikend is wordt IVIO@School ingeschakeld. We denken dan bij iedere uitvaller mee met betrekking tot het onderwijs en de voorwaarden waaronder dit gevolgd moet worden. IVIO@School is hierin altijd adviserend. De school van inschrijving blijft altijd verantwoordelijk voor het onderwijs, ook wanneer dit via IVIO@School wordt gevolgd. Wij geloven dat wanneer IVIO@school eerder ingezet zou worden bij dreigend thuiszitten we meer voor de leerling en de school kunnen doen. Je kunt hierbij denken aan diverse vormen van maatwerk. Een verkort rooster op school en de overige vakken middels @school is één van de dingen waar wij dan aan denken. Doordat ons onderwijs vrij is gemaakt van plaats en tijd kan de leerling dit op voor hem belastbare tijden doen en heeft daarnaast ook meer tijd voor de zorgvraag die er misschien ligt. Door het verkorte rooster op school blijft er ook meer binding met de school  en is terugkeer beter te realiseren. 

Wat is jullie ervaring met kinderen met een ondersteuningsbehoefte?

Alle leerlingen die bij IVIO@School onderwijs volgen hebben een ondersteuningsbehoefte. Onze lesinstructies zijn daarop ook aangepast. We streven ernaar deze instructies prikkelarm en eenduidig te houden. Veelal zijn het leerlingen met ASS en/of schoolangst die bij ons worden ingeschreven. Maar ook langdurig zieke leerlingen volgen onderwijs via IVIO@School. 

Wat is jouw motivatie voor het werken bij IVIO?

Voor mij is deze baan betekenisvol. We voegen daadwerkelijk iets toe aan het onderwijs in Nederland, daar waar het reguliere onderwijs of het VSO geen antwoord heeft op bepaalde vraagstukken. Deze maatschappelijke taak van IVIO@School is voor mij een belangrijke reden om me dagelijks in te zetten voor deze doelgroep leerlingen.  

Hoeveel kinderen zijn aangesloten bij IVIO?

Op dit moment volgen c.a. 1800 leerlingen onderwijs via IVIO@School. Veelal volgen deze leerlingen onderwijs op de VSO Schoollocatie van waaruit ze begeleidt worden door een mentor van school en het onderwijs van IVIO@School ontvangen. Dit zijn c.a. 1500 leerlingen. De andere groep leerlingen, ongeveer 300, zijn leerlingen die onderwijs op een andere locatie dan de school. Dit kan thuis zijn, maar ook bij bijvoorbeeld een zorgboerderij of dagbestedingsplek.  

Waar word jij blij van of krijg je energie van?

Echt blij wordt ik wanneer een leerling uiteindelijk succesvol het onderwijs van IVIO@School volgt. Succesvol afsluiten kan voor iedere leerling iets anders betekenen. Voor de één is dit een diploma, voor de ander is het onderwijs van IVIO@School onderdeel van een zoektocht naar de uiteindelijke uitstroom. De grootste verrassingen zijn wel de leerlingen die het, ondanks lang thuiszitten, het voor elkaar weten te krijgen om zich er toe te zetten te gaan leren en uiteindelijk hun diploma te halen. 

Als afsluiter: wat is jouw tip aan ons, de ouders/verzorgsters met een kind met een ondersteuningsbehoefte?

Blijf in gesprek! Alleen in een open gesprek met school en andere betrokken partijen kan er een constructieve oplossing gevonden worden. Spreek daarnaast met elkaar af wie er regie voert over het onderwijs en de oplossingen die gevonden moeten worden en stel concrete afspraken op.  

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.