Scroll Top

Wat als je zorgen hebt over de veiligheid van je kind op school?

Aan onze advieslijn horen we regelmatig dat ouders zich zorgen maken over de veiligheid van hun kind op school. Daarom publiceerden we eind vorig jaar ons rapport: ‘Ieder kind overal veilig’. Van de meldingen bij Balans, ging 81 % van de meldingen over situaties op school. Ook bleek dat er met klachten over onveilige situaties op school vaak weinig wordt gedaan. Ouders kunnen nergens terecht. In het regeerakkoord is opgenomen dat er een meldpunt moet komen. En dat de onderwijsinspectie individuele klachten moet gaan behandelen. Daar heeft ons rapport voor een groot deel aan heeft bijgedragen. Onlangs werd er in de Tweede Kamer gesproken over sociale veiligheid. Ook lokaal worden er initiatieven genomen naar aanleiding van ons rapport. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Ga in gesprek

Zoals we hierboven al schrijven, kun je op dit moment als ouder eigenlijk nergens écht terecht. Je kunt natuurlijk wel actie ondernemen, door de situatie in ieder geval te bespreken. Bespreek je zorgen met de leerkracht, intern begeleider of zorg coördinator. Als dat niets verandert, kun je in gesprek gaan met de directeur van de school, of met de vertrouwenspersoon. Iedere school moet een vertrouwenspersoon hebben. Wie dat is, staat meestal in de schoolgids. 

Voor jezelf kan het fijn en verstandig zijn om een vertrouwenspersoon/buddy mee te nemen naar een gesprek. Zeker als je alleen gaat. Dit mag niet worden geweigerd. Ook raden wij aan elk (telefoon)gesprek op te nemen. Het zijn intensieve gesprekken, vaak met meerdere personen, waardoor je sommige dingen die gezegd zijn misschien vergeet of verkeerd begrijpt. Een gesprek opnemen mag, ook zonder toestemming te vragen. Je mag de opname niet delen. Zorg ook (zelf) dat er een goed verslag komt van wat er is besproken. Met andere woorden, maak je eigen dossier.

Schoolbestuur eindverantwoordelijk

Helpen de gesprekken op school niet, zet dan een volgende stap. Door contact op te nemen met het schoolbestuur. Het schoolbestuur is namelijk eindverantwoordelijk voor alles wat er op school gebeurt. Vaak heeft een schoolbestuur ook een (externe) vertrouwenspersoon. Je kunt vragen of die er is, en hoe je met die persoon in contact kan komen.

Klacht indienen

Als ook een gesprek met het bestuur niet helpt, zou je een klacht kunnen indienen. In de schoolgids staat, als het goed is, alles over de klachtenprocedure van de school. Hoe je een klacht in kunt dienen bij de klachtencommissie en wie er in die commissie zitten. De klachtencommissie moet binnen vier weken reageren op jouw klacht. De school is niet verplicht te doen wat er in het advies van de klachtencommissie staat. Je kunt ook een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie.

Melden bij vertrouwensinspecteur

Je kunt ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de inspectie van het onderwijs. Doe dat sowieso als de situatie ernstig is. Als er meer ouders zijn met zorgen, kan je proberen om samen contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur of een klacht in te dienen. 

Te onveilig om naar school te gaan?

Soms is de situatie voor een kind zo onveilig of schadelijk, dat je kind eigenlijk niet meer naar school kan. Omdat je kind anders een schooltrauma krijgt. Of misschien zelfs al heeft. Ouders vragen ons dan vaak of ze hun kind dan toch naar school moeten sturen.

In artikel 1:247 van het burgerlijk wetboek staat dit:

‘Onder verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.’

Ouders hebben dus wettelijk gezien de plicht om te zorgen voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van hun kind. En die verplichting stopt niet bij de schooldeur. Daarbij komt nog dat scholen moeten zorgen voor een veilige omgeving. Dus als je je echt zorgen maakt, laat de school dan weten dat je kind de school niet kan bezoeken, zolang zij de veiligheid van je kind niet kunnen waarborgen. Misschien kan de huisarts of een andere deskundige bevestigen dat je kind onder die omstandigheden niet naar school kan komen. Je kunt eventueel contact opnemen met de leerplichtambtenaar. En de school ook vragen hoe zij voor onderwijs voor je kind zorgen. Want daar heeft je kind nog steeds recht op. Ook als je kind niet fysiek op school komt.

Meer weten?

Heb je nog meer vragen? Of wil je eens over je zorgen praten met een ervaringsdeskundige? Bel dan met onze advieslijn, of vul het contactformulier in. Meer informatie vind je in ons kennisblok ‘Onderwijs’.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.