Scroll Top
ONDERZOCHT

Dagelijks verschijnen onderzoeken met resultaten die de ontwikkeling van je kind kunnen verbeteren. René Lamers spit ze door en deelt de opvallendste.

DCD

Betrokkenheid van ouders bij een aanpak voor kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand beïnvloed de motivatie van kinderen om (mee) te doen, hun tevredenheid en zelfbeeld van het kind. Dat wijst Braziliaans onderzoek uit onder 24 kinderen met zo’n achterstand.

Kinderen met een motorische ontwikkelingsachterstand, soms gediagnosticeerd met Developmental Coordination Disorder (DCD) kunnen bijvoorbeeld moeilijker een bal vangen of fietsen. Daardoor staan ze vaker aan de zijkant, voelen ze dat ze falen en raken ze in een isolement met psychische gevolgen. Die staan weer in de weg van ontwikkeling op andere terreinen.

Onderzoek

In het onderzoek ging het om een groep kinderen met DCD, kinderen waarbij de achterstand niet komt door een zenuwaandoening, autisme of verstandelijke beperking. Vooral jongens deden mee. In het onderzoek kreeg de helft van de kinderen en hun ouders de CO-OP interventie aangeboden. De andere groep kreeg daarnaast nog extra specifieke ouder ondersteuning.

CO-OP aanpak

De CO-OP-aanpak staat voor ‘Cognitive Orientation to daily Occupational Performance’. Dus: hoe kun je met verstandelijke oefening je manier van bewegen bij de dagelijkse dingen verbeteren. Met behulp van “Doel-Plan-Actie-Check, een “systematische methode van werken’’ bepaalt het kind voor zichzelf haalbare doelen en werkt daar via het maken van plannetjes stapsgewijs naartoe.

Boekje

Ouders van de eerste groep kregen een boekje mee met informatie en uitleg. ‘Informatie boekje
CO-OP benadering’.  Bij de tweede groep waren er 4 extra sessies met ouders. Bij beide groepen was de vooruitgang in het doen van activiteiten en het meedoen met andere kinderen ongeveer gelijk. Extra ouderdeelname leek dus niet uit te maken. In de CO-OP interventie worden ouders sowieso betrokken door het “huiswerk” dat kinderen mee krijgen.

Betrokkenheid maakt trotser

Toch gaven de kinderen van wie de ouders extra meededen aan, dat ze meer tevreden waren over het resultaat. Ze waren trotser. Ouders gaven op hun beurt aan meer inzicht te krijgen over hun kind, hun benadering van het kind én zichzelf. Belangrijk voor therapeuten is wel om goed na te gaan hoe ouders met hun kinderen omgaan, wat hun waarden, routines en achtergrond zijn. Dat vergroot hun betrokkenheid.

Wat vindt ergotherapeut Jolien van den Houten hiervan?

Dit boeiende onderzoek laat zien hoe belangrijk het is dat ouders van kinderen waarmee de therapeut werkt, goede uitleg verdienen te krijgen over wat DCD nu precies is. En ook hoe CO-OP de kinderen helpt om zelf een aanpak te kunnen bedenken voor de activiteiten die zij willen of geacht worden te doen. In het bovengenoemde boekje vinden ouders al een eerste uitleg over CO-OP. Daarnaast is het belangrijk om na elke sessie even contact te hebben over waaraan gewerkt is en wat het huiswerk is dat het kind heeft meegekregen.

linkedIn Jolien van den Houten

Leuk huiswerk

Bij CO-OP is huiswerk altijd leuk. Het gaat er bijvoorbeeld om dat een kind leert ontdekken dat zijn ouders (en andere volwassenen) ook eerst bedenken wat zij willen gaan doen (Doel), dan bedenken hoe zij dit gaan aanpakken (Plan) dan dat daadwerkelijk gaan doen (Actie) en vervolgend hun werk nakijken (Check) en eventueel hun plan gaan bijstellen. Ook bestaat het huiswerk uit het oefenen van nieuwe activiteiten aan de hand van Doel-Plan-Actie-Check.

Plannetje

Als ouders weten wat de bedoeling van het huiswerk is, kunnen zij zelf meer vertellen over hoe zij iets aanpakken en kunnen zij hun kind helpen om zelf een plannetje te bedenken wanneer iets een beetje moeilijk gaat. Deze manier van werken is oplossingsgericht en helpt zowel het kind als de ouders positieve ervaringen op te doen. Ouders vertellen bijvoorbeeld “Het is zo leuk om te ontdekken dat mijn kind meer weet dan ik had gedacht” en “Ik help hem nu om zelf een oplossing te bedenken in plaats dat ik het even snel voor hem doe. Ik zie dat hij dan echt trots is op wat lukt.

Hier vind je een link naar het onderzoek

Meer weten over DCD?

Op onze website vind je een heel dossier over DCD. Met vragen kun je bellen naar onze advieslijn. Die is bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 10 en 13 uur. Buiten deze tijden kun je inspreken, of ons contactformulier invullen.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.