Scroll Top

Extra informatie bij artikel ‘Het belang van vriendschappen’

Jongeren met een beperking of een ontwikkelingsstoornis moeten meer hindernissen nemen om deel te nemen aan de samenleving dan jongeren zonder deze handicaps. Op meerdere terreinen zijn ze in het nadeel en is het voor hen moeilijker om aansluiting te vinden. Het meest dominante probleem is misschien wel het communiceren met anderen. Hoe maak je dan toch vrienden? En hoe belangrijk is het om vriendschappen aan te gaan?

Wat kunnen ouders doen?

In het ideale geval begeleiden ouders hun kind als een soort mental coach en spelen concreet in op gebeurtenissen die het maken van vrienden bevorderen. Vriendschappen zijn niet af te dwingen, maar zijn wel te stimuleren. Al is het maar één vriend. Dat kan het verschil in ontwikkeling maken. Denk daarbij aan de volgende punten:
  • Stimuleer contacten met leeftijdgenoten en klasgenoten;
  • Stimuleer dat kinderen hun vriendjes mee naar huis nemen;
  • Schep of zoek situaties waarin het kind kan oefenen hoe het met anderen behoort om te gaan (verjaardagsfeestje, lidmaatschap van een sportclub);
  • Houd onopvallend in de gaten hoe het kind zich gedraagt in de omgang met anderen en evalueer zo nodig samen achteraf hoe het beter/anders kan;
  • Ga bij aanhoudende ruzies samen na wat er is gebeurd en hoe er tot een oplossing kan worden gekomen;
  • Leer je kind rustig te blijven als hij/zij gefrustreerd raakt en de emoties hoog oplaaien;
  • Leer je kind met kritiek om te gaan;
  • Leer je kind in zichzelf te geloven;
  • Help je kind zich bewust te worden van zijn sterke en zwakke punten;
  • Help je kind moeilijke situaties te doorzien en daar oplossingen voor te vinden.
boek: Waarom vriendschappen belangrijk zijn

Lees hier meer over het boek Waarom vriendschappen zo belangrijk zijn. 

En lees hier meer over prof. dr. Dirk Jan van der Ploeg, auteur van het boek. 

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.