Scroll Top

Wat is MCDD?

Kinderen met MCDD hebben last van extreme angsten en extreme woede-aanvallen. Ze kunnen ook moeilijk onderscheid maken tussen fantasie en werkelijkheid.

MCDD is de afkorting van de Engelse term Multiple Complex Developmental Disorder. In het Nederlands is dat Meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis. MCDD wordt beschouwd als een variant van autisme. Het heeft ook kenmerken van een angststoornis. Bij een kind met MCDD zijn namelijk niet de sociale contacten het grootste probleem, maar vooral het reguleren van gedachten en emoties. MCDD komt in de DSM niet voor, maar psychiaters in Nederland en België kennen en gebruiken het wel.

Als je kind tegen problemen aanloopt, het moeilijk heeft, je het ziet worstelen, wil je als ouder je kind helpen. Daarom ga je op zoek naar antwoorden, verklaringen en vooral naar handvatten om je kind precies dat te geven wat het nodig heeft. Thuis en op school. Voor gedragingen en kenmerken van kinderen kunnen allerlei verklaringen zijn. Het is belangrijk jezelf als ouder goed te informeren over wat er mogelijk achter bepaald gedrag van je kind kan zitten en hoe je hiermee om kan gaan.

Soms is er sprake van MCDD. Op deze pagina leggen we uit wat MCDD is.

Kenmerken van MCDD

De kenmerken zijn in te delen in drie groepen. Als je kind kenmerken uit alle drie de groepen heeft kan er sprake zijn van MCDD.

Onderstaande lijst is afgeleid van het wetenschappelijke artikel Whatever happened to multiple complex developmental disorder? Daarin staat een tabel met de onderzoekscriteria voor MCDD van Buitelaar en Van der Gaag.

Sociale contacten

Deze kenmerken van MCDD komen voor een groot deel overeen met autisme.

 • niet erg geïnteresseerd in leeftijdsgenoten
 • niet zo goed snappen wat anderen denken of voelen
 • zich erg vastklampen aan een relatie met een volwassene

Gevoelens

Deze kenmerken komen ook voor bij angststoornissen.

 • eigen emoties moeilijk onder controle houden
 • intense ongepaste angst
 • terugkerende paniek
 • snelle afwisselingen van positieve en negatieve emoties

Manier van denken

Deze kenmerken gaan vooral over het niet uit elkaar kunnen houden van fantasie en werkelijkheid.

 • ineens bizarre gedachten hebben
 • onterecht denken dat je bedreigd wordt
 • magisch denken, denken dat je speciale krachten hebt
 • denkbeeldige vriendjes

Alleen in Nederland en België

Hoewel de diagnose niet is opgenomen in de DSM-5, leeft het concept wel in Nederland en België. Een Nederlandse kinder- en jeugdpsychiater, Rutger Jan van der Gaag, heeft een aantal onderzoeken gedaan naar MCDD als subgebied van autisme. Het haalde de DSM niet omdat ook kinderen met andere varianten van autisme (zie Wat is autisme?) vergelijkbare symptomen kunnen hebben. 

Nu is alleen in Nederland en België nog een aantal kinder- en jeugdpsychiaters goed opgeleid in MCDD, bijvoorbeeld door kinder- en jeugdpsychiater Wouter Staal.

Lees het interview met deze twee psychiaters uit 2018: ‘De beste behandeling voor McDD is beschikbaarheid (van een arts of psycholoog met een gedegen en open benadering van ontwikkelingsstoornissen)’. Dit artikel verscheen ook in Balans Magazine.

Behandeling

Er is geen therapie die de stoornis opheft. De behandeling is gericht op het geven van structuur, het voorkómen en dempen van de angsten en het bevorderen van een gezonde ontwikkeling. Medicatie kan nodig zijn om de angst onder controle te houden of om te proberen een psychotische ontwikkeling te voorkomen.

Als je denkt dat je kind mogelijk MCDD heeft en je daar graag hulp bij wil hebben, kun je naar je huisarts gaan om een verwijzing te vragen naar een psychiater. Die kan onderzoeken welke diagnose of classificatie het beste bij je kind past. Dat is vaak een startpunt voor individuele hulp op maat, want er is geen standaard-aanpak voor dit soort problemen.

Gevolgen voor het gezin

Omdat het gedrag van kinderen met MCDD in één-op-één-relaties niet zo snel ontspoort, worden de problemen van ouders niet altijd even serieus genomen. Het beschermen van hun kind tegen ál te veel binnenkomende prikkels kan worden opgevat als overbezorgdheid.

Het gevaar bestaat dat alle energie binnen het gezin erop gericht is woedeaanvallen van het kind te voorkomen en dat belangen van andere gezinsleden worden vergeten.

Heb je nog verdere vragen of zorgen over je kind met MCDD, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige praten? Neem dan eens contact op met onze advieslijn

Je kunt ook kijken op Brainwiki (gemaakt door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Deze landelijke organisatie zorgt ervoor dat behandelaars, ouders, jongeren, gemeenten en scholen betrouwbare kennis over psychische problemen hebben.

Ook op de website van onbegrijpelijk brein is een heleboel informatie te vinden over MCDD.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.