Scroll Top

Opvoeden met selectief mutisme

Het opvoeden van – en samenleven met – een kind met Selectief Mutisme kan een uitdaging zijn voor ouders en soms ook voor de broertjes en zusjes (brussen) in het gezin. Omgaan met kinderen met Selectief Mutisme moet geleerd worden. Ook al hebben kinderen met Selectief Mutisme veel gemeen, toch zijn ze allemaal anders. Onderstaande tips zijn geen handleiding, je zult zelf moeten proberen wat bij jouw kind het beste werkt.
 • Geef woorden aan wat je ziet. Als je merkt dat je kind blokkeert, benoem dit. Bijvoorbeeld door te zeggen dat je ziet dat hij het nu spannend vindt, dat de schouders omhoog gaan en het kind naar beneden kijkt. Het kind voelt zich gezien en ervaart dat je in de gaten hebt wat er speelt. Dit stelt weer gerust.
 • Wees duidelijk in wat je verwacht. Niet de ene keer dit en de andere keer dat. Je kind moet weten wat hij aan jou heeft.
 • Spreek je vertrouwen uit dat het goed komt. Samen gaan jullie met het durven praten aan de slag.
 • Focus op zaken die lukken. Ook al zijn ze in onze ogen klein, voor kinderen met Selectief Mutisme kunnen het grote overwinningen zijn.
 • Veel kinderen vinden het fijn om thuis een weekplanner te hebben. Voorspelbaarheid zorgt ervoor dat ze hun controle wat kunnen loslaten.
 • Als er toch vrij onverwacht iets gaat gebeuren, houd dan rekening met de nodige schakeltijd.
 • Stel geen eisen waaraan je kind niet kan voldoen, maar zorg wel voor uitdaging zodat het kind een volgende stap kan maken. Overleg tussen behandelaar, school en ouders is belangrijk.
 • Betrek je kind zoveel mogelijk bij activiteiten. Laat merken dat hij gezien wordt. Juist omdat ze niets zeggen is dit lastig. Maak af en toe oogcontact of ga bij het kind zitten om bijvoorbeeld iets na te kijken. Ook non-verbaal is er veel mogelijk.
 • Kijk of je opdrachten kunt aanpassen. Zijn alle stappen duidelijk? Vraag je niet teveel van je kind? Hoe minder vragen er voor het kind overblijven, hoe fijner het zich voelt en hoe meer het durft.
 • Vaak willen kinderen met Selectief Mutisme overzicht hebben over wat er gebeurt. Probeer ze vaker iets uit te leggen en maak zaken voorspelbaar.
 • Stel, vooral in het begin, gesloten vragen waarbij het kind non-verbaal kan antwoorden met ja knikken of nee schudden. Dit kan later uitgebreid worden met één woord als antwoord.

Meer weten

Heb je vragen of zorgen over je kind met Selectief Mutisme, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn.

Klik op de volgende link voor het gehele Dossier Selectief Mutisme  op onze website:  om meer informatie te krijgen over wat Selectief Mutisme is, hoe de diagnose wordt vastgesteld, wat het behandelplan en de richtlijnen zijn, hoe je er in de opvoeding, in de vrije tijd of in het onderwijs mee om kunt gaan, en meer..

Luister hier de Spotify podcast ‘Het gesprek aan de keukentafel’  ‘Een gesprek over Selectief Mutisme met Eustache Sollman. Auteur van ‘Breek de stilte’ en ‘lekkere kletskoppen’.’

Meer informatie

Informatie over het boek ‘Breek de stilte, over selectief mutisme en extreme verlegenheid bij kinderen’. Tevens zijn hier meerdere artikelen te downloaden en kan aangemeld worden voor webinars/lezingen over selectief mutisme. Na het succes van Breek de stilte, kon een 2e boek van Eustache Sollman niet uitblijven. Een boek voor en over kinderen met selectief mutisme: Lekkere kletskoppen?! De site van de Nederlandse oudervereniging van en voor ouders met kinderen die selectief mutisme hebben. Een zeer uitgebreide site van de stichting Behandeling Selectief Mutisme. Met informatie over de behandeling ‘spreekt voor zich’, maar ook veel tips voor ouders en leraren. Tevens informatie over verschillende boeken en bijvoorbeeld een spreekbeurt geven over selectief mutisme. Het behandelprotocol ‘Praten op school, een kwestie van doen’ is ontwikkeld door kinderpsychiatrisch centrum de Bascule in Amsterdam, tegenwoordig opererend onder de naam Levvel. Op deze site vind je ook informatie over lopende onderzoeken naar Selectief Mutisme. De site van de Vlaamse Vereniging Selectief Mutisme. Hierop is uitgebreide informatie te vinden. Zij organiseren regelmatig ontmoetings- en studiedagen en ook zomerkampen voor kinderen en jongeren met Selectief Mutisme. Ook hebben ze een handig overzicht naar sites over Selectief Mutisme in andere landen en dus andere talen.
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.