Scroll Top

Opvoedstijlen, opvoedcontext en omgaan met lastig gedrag

Een kind ontwikkelt zich het beste in een positieve, verzorgende en beschermende omgeving. In zo’n omgeving is er aandacht voor wat het kind goed doet, begeleiden ouders hun kinderen liefdevol, bieden structuur en veiligheid en worden normen en waarden overgedragen. Daarbij is het ook nodig om regels en afspraken te maken. Vertel je kind ook waarom die regels belangrijk zijn. Geef daarbij zelf het goede voorbeeld. Leef voor, en bespreek (afhankelijk van de leeftijd van je kind) ook waarom je misschien soms iets anders doet dan is afgesproken of wat de regel is.

Opvoedcontext en opvoedstijlen

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis. Je hebt ook te maken met  andere mensen in je omgeving, zoals familieleden, vrienden en leerkrachten. Dat noem je ook wel de ‘’opvoedcontext’. Er zijn verschillende ‘opvoedstijlen’ , zoals bijvoorbeeld de autoritaire opvoedstijl, de Permissieve (of ‘lassez faire’ ) opvoedingsstijl, of iets daartussenin, de autoritatieve opvoedstijl. Maar er is ook het ‘Onvoorwaardelijk ouderschap’ (Alfie Kohn) . En natuurlijk ben je als vader of moeder ook gewoon jezelf. Het is niet zo dat je een opvoedstijl moet ‘kiezen’, je kunt uit alle stijlen putten en eruit pakken wat bij jou en je kind(eren) past. Dat kan ook per kind verschillend zijn, want zoals alle mensen, zijn kinderen ook uniek.

Lastig gedrag

Soms loop je als vader of moeder aan tegen ‘lastig’ gedrag van je kind. Je doet je best, je biedt een veilige structuur, duidelijke regels en je bent consequent. En toch ‘lukt’ het soms niet en gedraagt je kind zich op een manier die je liever niet ziet. En weet je misschien op geen gegeven moment niet meer wat je moet doen. Dan is het goed om op zoek te gaan naar wat de oorzaak is van het moeilijke gedrag. Dan kun je gaan kijken wat je kind nodig heeft, thuis, maar misschien ook op school of ergens anders. En wat jij als ouder nodig hebt. Er kan sprake zijn van een leer-, gedrags- of ontwikkelingsprobleem. Het kan ook zijn dat het lastige gedrag (mede) afhankelijk is van omgevingsfactoren. Het CCE schreef daar een mooi artikel over. Soms heb je hulp nodig om erachter te komen wat er aan de hand is. En/of heb je behoefte aan steun en begeleiding. Als je daar eens over wilt praten met een ervaringsdeskundige, kun je bellen met onze advieslijn is nu dagelijks geopend van 10 tot 13 uur. , elke werkdag van 10 tot 13 uur op nummer 030-2255050. Buiten deze tijden kun je inspreken of ons contactformulier invullen. Je kunt ook hulp vragen bij de gemeente, en waar nodig in gesprek gaan met school over wat je kind nodig heeft.

Gedrag in de puberteit

In de puberteit laten ouders hun kind steeds meer los. Kinderen gaan hun eigen weg en zetten zich soms af tegen hun ouders, en/of school. Tieners hebben vaak iets anders nodig dan jongere kinderen. Neuropsycholoog Jelle Jolles specialiseerde zich hierin. Onder andere in dit artikel  vertelt hij erover. Ook schreef hij meerdere boeken over dit onderwerp.

Begeleiding in het dagelijks leven

Kinderen en jongeren met een ziekte, beperking of (gedrags)probleem ervaren soms moeilijkheden in het dagelijks leven. Zo vinden zij het bijvoorbeeld lastig om contact te leggen met anderen of hun dag in te delen. En hebben daar soms specifieke begeleiding bij nodig. Lees hierover meer in ons kennisblok ‘Zorg’

Meer informatie

Meer informatie kun je vinden in onze kennisbank. Je kunt ook kijken op Opvoeden.nl . Hier staat informatie die gemaakt is door deskundigen. De informatie is inhoudelijk getoetst door verschillende kennisinstituten. Ook zorgen zij ervoor dat de informatie steeds wordt aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het kan ook fijn zijn om contact te zoeken met andere ouders die tegen problemen aanlopen. Op Facebook zijn veel besloten groepen te vinden over verschillende onderwerpen. Je kunt ook bellen met onze Advieslijn.elke werkdag van 10 tot 13 uur op 030-2255050. Buiten deze tijden kun je inspreken of ons contactformulier invullen.
Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.