Scroll Top

10 vragen interview Mischa Wink ASS en Puberteit

Dit interview is afgenomen door Kim van Ingen (Orthopedagoog bij praktijk Mischa Wink)

Kun jij een introductie geven wie jij bent?

In september 2009 is Mischa de Orthopedagogische praktijk ‘Mischa Wink’ gestart, vanuit een passie voor het bieden van snelle en uitgebreide zorg op maat. Voor de start van haar praktijk heeft Mischa als leerkracht gewerkt in het reguliere en speciaal basis onderwijs en heeft ze ervaring opgedaan als behandelcoördinator in een justitiële inrichting. Nu kun (of zou je haar vooral kunnen kennen) je haar vooral kennen als hoofddocent bij de RINO Groep (Autisme specialisten opleiding) of van haar eigen ontworpen methode Pubermind!

Waarom ben jij gestart met de methode Pubermind?

Toen Mischa werkzaam was als orthopedagoog merkte zij dat er weinig aandacht was voor de levensfase puberteit. Het spel Pubermind kan voor verschillende doeleinden worden ingezet, namelijk als communicatiemiddel, voorlichtingsmiddel of verkenningsmiddel voor kennis én vaardigheden.

 

Daarnaast is het autisme en ADHD vriendelijk. Het wordt al een aantal jaren succesvol ingezet binnen de Orthopedagogische praktijk en door andere organisaties.

In hoeverre heb je kennis en ervaring met autisme?

Al jaren is Mischa bezig met zich specialiseren rondom autisme. De afgelopen jaren is dit vooral terug te zien in de lessen die zij al vanaf 2013 geeft bij de RINO Groep waar zij haar ervaringen en kennis deelt met betrekking tot autisme. Dit is inclusief lessen met ervaringsdeskundigen. Hierbij heeft Mischa nog een specialisme namelijk ‘de seksuele ontwikkeling’. Zo heeft ze in 2020 in een werkgroep gezeten en meegeschreven aan de richtlijn: ‘De seksuele ontwikkeling van jeugdigen met een stoornis in het autismespectrum’. Afgelopen jaar is Mischa gestart met de opleiding tot seksuoloog waarmee ze haar kennis wil uitbreiden.

Kan je aangeven waarom het zo belangrijk is om aandacht te schenken aan de Puberteit periode?

De puberteit is een verwarrende periode, waarin er veel veranderingen op een puber afkomen. Denk hierbij aan fysieke veranderingen (o.a. baardgroei, ontwikkeling van borsten, etc.), daarnaast verandert de hormoonhuishouding, de hersenen, maar ook relaties veranderen (o.a. vriendschappen, relatie met ouders en liefdesrelaties). Al deze ingrijpende ontwikkelingen vragen om passende voorlichting die aansluit bij het desbetreffende kind. Hierbij onderkent men steeds meer het belang van een geïntegreerde en brede benadering van seksuele en relationele vorming. De gevolgen van ontbreken van voorlichting of niet bieden van passende voorlichting kunnen groot zijn. Het kan leiden tot angsten, somberheid en grensoverschrijdend gedrag (slachtoffer en dader). Door tijdig aandacht te hebben voor de puberteit en alles wat daarbij hoort kan je hierin tijdig passende hulp bieden of iemand de kennis en vaardigheden geven om tot ontwikkeling te kunnen komen.

Wat komt er allemaal aan bod in jouw lezing over ASS en Puberteit?

In de lezing zal het gaan over welke veranderingen de puberteit meebrengt en hierin wordt de koppeling gemaakt naar autisme. Waarin loopt de ontwikkeling hetzelfde en waar is extra aandacht voor nodig? Ouders met kinderen met autisme maken zich veelal zorgen over het bespreekbaar maken van de seksuele ontwikkeling en zijn zoekende hoe om te gaan met de puberteit. Een veel gestelde vraag is: “Is het nu het autisme of de puberteit?” In deze lezing wordt hier dan ook aandacht aan besteed. Daarnaast is er ruimte voor vragen. Verder deelt Mischa haar ervaringen die veelal tot de verbeelding zullen spreken

In maart geeft Micha voor Balans en Mama Vita lezingen over ASS en puberteit. Op 27 maart 2023 in Houten en op 30 maart 2023 in Lekkerkerk.

Wat vind jij het leukste aan ASS en wat heeft het jou gebracht?

Het leukste aan autisme vindt Mischa dat het elke keer weer opnieuw een puzzel is die je samen met iemand mag ontdekken. Het kijken door een andere bril naar gedrag, benieuwd zijn naar iemand zijn beleving, mensen in hun kracht zetten door deze krachten te ontdekken en leren van elkaar. Dit typeert volgens Mischa het werken met mensen met autisme.

Logische vervolgvraag: en het lastigste?

Een van de dingen die wel eens lastig kunnen zijn is volgens Mischa dat je ook met je eigen ongemak te maken krijgt. Een voorbeeld hiervan is dat Mischa samen met een ervaringsdeskundige een dag had georganiseerd. Mischa merkte dat de groep behoefte had aan pauze, echter zat de ervaringsdeskundige nog in haar verhaal. Waarbij Mischa eerst benoemde dat het misschien goed was om zo even pauze te houden. Deze boodschap was echter ‘te vaag’ waardoor er geen pauze kwam. Vervolgens gaf Mischa aan: ‘Het is nu tijd voor pauze.’ Dit gaf de spreker opluchting, want nu wist ze waar ze aan toe was. Mischa vertelt dat men vaak vanuit eigen ongemak of aangeleerde sociale regels niet duidelijk zijn naar anderen en dat zit in alle kleine dagelijkse dingen. De uitdaging om voorbij je eigen ongemak te gaan, duidelijk te zijn en openheid te bieden, blijft een uitdaging in het werk met mensen met autisme, maar een uitdaging die Mischa graag aangaat!

Welk vooroordeel over autisme is volgens jou compleet uit de lucht gegrepen en waarom?

Een vooroordeel over autisme is dat iedereen met autisme liever alleen zou willen zijn. Dit is volgens Mischa niet waar. Mischa legt uit dat het behoefte hebben aan contact een karaktereigenschap is, dit staat dus los van het hebben van autisme. Daarbij kan het wel zo zijn dat je als gevolg van je autisme sneller overprikkelt raakt en hierdoor meer behoefte hebt aan rust. Mischa noemt als voorbeeld een meisje met autisme dat graag naar festivals gaat en hier erg van geniet. Gedurende het festival geniet ze van het maken van contact (karakter) en de muziek. Hierbij draagt ze geluiddempende oordoppen wegens haar gevoeligheid voor geluid als gevolg van haar autisme. Ook zorgt ze ervoor dat ze de dag daarna niks moet zodat ze kan herstellen. Op deze manier is het voor haar mogelijk om te genieten van haar passie.

En welk klopt er stiekem toch wel een beetje?

Directheid is iets wat Mischa veelal meemaakt wanneer ze werkt met kinderen of volwassenen met autisme. Als voorbeeld noemt ze dat het eerste wat een kind zei bij binnenkomst: ‘Je stinkt’. Die dag had Mischa net een nieuw parfum op. Doordat de sociale normen voor iemand met autisme onduidelijk zijn, voelen deze kinderen vaak meer vrijheid om te zeggen wat ze denken of wat hen bezig houdt. Een uitzondering hierop is dat er ook sociaal aangepast gedrag kan zijn (dit komt veelal bij meisjes met autisme voor). Vanuit de beleving van iemand met autisme stonk Mischa op dat moment misschien wel. Mischa lacht om de situatie en benoemd: ‘He, en smaken verschillen natuurlijk!’

Als afsluiter: wat is jouw tip aan ouders van een kind met autisme?

Blijf je verwonderen over de belevingswereld van je kind. Ga naast je kind staan en blijf oprecht nieuwsgierig, dan ontstaan de mooiste momenten.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.