Scroll Top

Je kind helpen met keuzes en samen beslissen, of alles beslissen voor je kind

Vanaf achttien jaar is je kind wettelijk meerderjarig en daarmee ‘handelingsbekwaam’. Handelingsbekwaam betekent dat je kind rechtshandelingen kan doen, zoals een auto kopen of een telefoonabonnement afsluiten. Dit soort handelingen zijn dan rechtsgeldig en kunnen niet worden teruggedraaid. Soms is een jongere nog niet goed in staat om dit soort beslissingen te nemen en deze handelingen uit te voeren. Of om goed genoeg voor zichzelf te zorgen. Bijvoorbeeld door een verslaving of een verstandelijke beperking.

Ook al is je kind (straks) meerderjarig, misschien heeft  het je nog nodig bij het regelen van geldzaken, of dingen rondom zorg en/of onderwijs. In dat geval kan je kijken of het verstandig is om curatele, bewindvoering of mentorschap te regelen via de rechter. Deze maatregelen zijn vooral bedoeld om de jongere te beschermen tegen anderen die misbruik kunnen maken van de situatie.  

Het is belangrijk om zeker te weten of zo’n maatregel echt nodig is. Ook zonder een curatele of bewind kunnen geldzaken worden beheerd door iemand anders. Bijvoorbeeld door een tijdelijke volmacht. Een volmacht is een schriftelijke verklaring waarin je kind een vertrouwenspersoon aanwijst die namens hem of haar beslissingen kan nemen.  

Hieronder leggen we wat meer uit over curatele, bewind en mentorschap.

Curatele

Dit is een heel zware maatregel, die niet snel nodig zal zijn en dus ook niet snel door een rechter wordt toegekend. Bij curatele mag je kind namelijk helemaal niets meer zelf beslissen. Degene die onder curatele wordt gesteld, is namelijk handelingsonbekwaam. Handelingsonbekwaam wil zeggen dat je geestelijk niet in staat bent (verstandige) keuzes te maken.

 • Ondercuratelestelling is bedoeld voor jongeren die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Bijvoorbeeld door een ernstige psychiatrische aandoening of ernstig drank- of drugsmisbruik.
 • Met een ondercuratelestelling worden persoon en vermogen beschermd.
 • Iemand verliest hierbij handelingsbekwaamheid en kan dus niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten (zelfs niet trouwen zonder toestemming).
 • De curator behartigt de financiële en andere belangen van de onder curatele gestelde.

Bewind

Als bewindvoerder regel je de geldzaken van je kind. Je kunt ook bewindvoerder én mentor zijn.

 • Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor jongeren die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben. Het is niet altijd nodig om alle goederen onder bewind te stellen.
 • Met een onderbewindstelling wordt het vermogen van de betrokkene beschermd.
 • Iemand mag niet meer zelf beslissen over goederen die onder bewind staan.
 • De bewindvoerder behartigt de financiële belangen van de betrokkene.

Mentorschap

Als je mentor van je kind wordt, wil dat zeggen dat je met je kind overlegt over zorgvragen. Zoals over welke begeleiding nodig is, of vragen rondom onderwijs. Vaak tellen ouders niet meer mee als hun kind boven de 18 is, ook niet als het kind dat zelf wil. Met mentorschap kun je die discussie vermijden.

 • Mentorschap is bedoeld voor jongeren die hun persoonlijke belangen (geen belangen rondom geldzaken) niet meer (alleen) kunnen behartigen. Wat bijvoorbeeld zou kunnen als een jongere een  verstandelijke handicap heeft. Bij mentorschap neem je bijvoorbeeld beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
 • Met een mentorschap wordt de betrokkene op het persoonlijke vlak beschermd.
 • Iemand mag niet zelfstandig beslissen over verzorging, verpleging en behandeling. Wel is het belangrijk de gementoreerde wel dat te laten beslissen wat hij of zij zelf kán beslissen. 
 • De mentor neemt beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Daarbij moet de mentor wel uitgaan van de eigen wil van de gementoreerde en moet diens mening worden gehoord en meegenomen. 

Bij mentorschap en bewindvoering is je kind niet handelingsonbekwaam, maar handelingsonbevoegd. Dat wil zeggen dat je niet zomaar voor je kind bepaalt, maar met hem of haar overlegt over zorgvragen en/of geldkwesties. Het kind beslist zelf wat hij of zij kan beslissen.

Dit is natuurlijk maar een heel korte uitleg over deze beschermingsmaatregelen. Als je zo’n maatregel overweegt, is het goed om je hier verder in te verdiepen.

Meer informatie

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.