Scroll Top

ADHD vaststellen

Wanneer je vermoed dat je kind een mogelijk ontwikkelingsprobleem heeft is het fijn om te weten hoe dit vastgesteld kan worden. De eerste stap begint altijd bij de huisarts, het wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hier wordt een inschatting gemaakt van de ernst van de problemen. Zijn de problemen niet te ernstig, dan krijg je adviezen en ondersteuning voor jou als ouder en/of voor de leerkracht. Wanneer dit onvoldoende helpt of wanneer de problemen ernstig zijn, volgt er een doorverwijzing voor een diagnostisch onderzoek naar ADHD. De diagnose ADHD kan worden gesteld door een huisarts of praktijkondersteuner huisarts – GGZ met voldoende kennis van ADHD of een kinderarts met ADHD expertise. Bij ernstigere problemen volgt een doorverwijzing voor diagnostiek naar een zorgverlener met ADHD expertise in de Specialistische GGZ, zoals een psycholoog of kinder-jeugdpsychiater.

Er is geen waterdichte scheiding tussen iemand met en iemand zonder ADHD. Elk kind heeft in meer of mindere mate weleens last van concentratieproblemen en/of hyperactiviteit en impulsiviteit. Bij ADHD is sprake van meer dan gemiddeld afwijkend gedrag, dat vaker en in ernstiger mate voorkomt dan normaal én dat tot problemen leidt.

De deskundige die onderzoekt of er bij jouw kind sprake is van ADHD, zal altijd eerst nagaan of het gedrag misschien uit iets anders voortkomt. Hij zal daarom veel vragen stellen over de algemene gezondheid, de thuissituatie, en de familiegeschiedenis. Ook wordt meestal de leerkracht betrokken bij het onderzoek. Als je kind oud genoeg is, gaat de zorgverlener ook met je kind in gesprek.

Aanvullend onderzoek

Soms is er aanvullend onderzoek nodig om te weten of er echt sprake is van ADHD. Bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek, omdat de zorgverlener wil weten of de concentratieproblemen misschien samenhangen met over- of ondervraging van je kind. Wanneer er een vermoeden is dat een lichamelijk probleem het drukke, impulsieve of afleidbare gedrag veroorzaakt, volgt er een door- of terugverwijzing naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Kijk voor meer informatie over het stellen van een diagnose bij ADHD in de Zorgstandaard

Genetische aanleg

Soms herkennen ouders veel van zichzelf in hun kind met ADHD. En gaan zich dan afvragen of zij zelf misschien ook ADHD hebben. Om dat te onderzoeken, kun je bijvoorbeeld deze vragenlijst downloaden (Ultrakorte Vragenlijst voor ADHD bij volwassenen o.b.v. DSM-5 )

Op de site van de hersenstichting kun je meer lezen over ADHD bij volwassenen 

Voor verdere diagnostiek kun je terecht bij o.a. PsyQ, ADHDcentraal of het ADHD Netwerk.

Voor meer informatie en vragen

Lees hier het ADHD dossier uit BalansMagazine (nr. 1 2020).

Zie ook Flyer academische werkplaats voor ADHD en druk gedrag

Heb je vragen of zorgen over je kind met ADHD, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn.

Klik op de volgende link voor het gehele ADHD Dossier  op onze website:  om meer informatie te krijgen over wat ADHD is, hoe de diagnose wordt vastgesteld, wat het behandelplan en de richtlijnen zijn, hoe je er in de opvoeding, in de vrije tijd of in het onderwijs mee om kunt gaan, en meer..

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.