Wij ondersteunen en versterken ouders van kinderen met problemen bij leren en/of gedrag in opvoeding, onderwijs en zorg

ADHD vaststellen

Wanneer je vermoed dat je kind een mogelijk ontwikkelingsprobleem heeft is het fijn om te weten hoe dit vastgesteld kan worden. De eerste stap begint altijd bij de huisarts, het wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Hier wordt een inschatting gemaakt van de ernst van de problemen. Zijn de problemen niet te ernstig, dan volgen uitleg en adviezen met betrekking tot ADHD gedrag. Dit kan zijn voor jou als ouder en/of voor de leerkracht. Als de problemen zich meer thuis afspelen zal dit voor ouders zijn en als de problemen zich meer op school afspelen zal dit voor de leerkrachten zijn. De adviezen zijn erop gericht optimaal te leren gaan met het ADHD gedrag van het kind .

Wanneer dit onvoldoende helpt of wanneer de problemen ernstig zijn, volgt er een doorverwijzing voor een diagnostisch onderzoek naar ADHD

Er is geen waterdichte scheiding tussen iemand met en iemand zonder ADHD. Elk kind heeft in meer of mindere mate weleens last van concentratieproblemen en/of hyperactiviteit en impulsiviteit. Bij ADHD is vaker dan gemiddeld sprake van concentratieproblemen, hyperactiviteit of impulsiviteit, dat vaker en in ernstiger mate voorkomt dan normaal én dat tot problemen leidt.

De deskundige die onderzoekt of er bij jouw kind sprake is van ADHD , wil een zo goed mogelijk beeld vormen van de situatie van jouw kind. zal altijd eerst nagaan of het gedrag misschien uit iets anders voortkomt. Hij zal daarom veel vragen stellen over de algemene gezondheid, de thuissituatie, en de familiegeschiedenis. Ook wordt meestal de leerkracht betrokken bij het onderzoek. Als je kind oud genoeg is, gaat de zorgverlener ook met je kind in gesprek. Soms vullen jij of de leerkracht ook vragenlijsten in, voor een nog completer beeld.

 

Aanvullend onderzoek

Soms is er aanvullend onderzoek nodig om te weten of er echt sprake is van ADHD. Dit kan bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek zijn, omdat de zorgverlener wil weten of de concentratieproblemen misschien samenhangen met over- of ondervraging van je kind. Of er kan een onderzoek zijn naar de regelfuncties, om te kijken waar je kind het meest moeite mee heeft. Wanneer er een vermoeden is dat een lichamelijk probleem het drukke, impulsieve of afleidbare gedrag veroorzaakt, volgt er een door- of terugverwijzing naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.
Kijk voor meer informatie over het stellen van een classificatie bij ADHD in de Zorgstandaard

Monitoring

Soms nemen symptomen in de loop van de tijd zo sterk af dat er geen sprake meer is van ADHD. Volgens de richtlijnen moet erminimaal op twee momenten bekeken worden of de diagnose nog wel klopt: rond de overgang van de basisschool naar de middelbare school en bij de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg of huisartsenzorg. Goed om te weten als ouder, want de classificatie ADHD kan de nodige problemen geven, bijvoorbeeld bij de aanvraag van een rijbewijs. Gaat het al een tijd goed met je kind? Dan lijkt een heroverweging van de classificatie raadzaam.

“In de familie”

Soms herkennen ouders veel van zichzelf in hun kind met ADHD. En ze gaan zich dan afvragen of zij zelf misschien ook ADHD hebben.
Op de site van de hersenstichting kun je meer lezen over ADHD bij volwassenen. Volwassenen met ADHD kunnen terecht bij de vereniging Impuls & Woortblind.
Mocht je willen onderzoeken of je ADHD hebt, ga dan naar je huisarts. Die kan je dan eventueel doorverwijzen voor verdere diagnostiek bij bijvoorbeeld
PsyQ, of het ADHD Netwerk.

Voor meer informatie en vragen

Lees hier het ADHD dossier uit BalansMagazine (nr. 1 2020).
Zie ook
www.adhdendrukgedrag.nl
https://kenniscentrum-kjp.nl/ouders-jongeren/adhd/
Heb je vragen of zorgen over je kind met ADHD, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige over praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn.
Klik op de volgende link voor het gehele ADHD Dossier op onze website: om meer informatie te krijgen over wat ADHD is, hoe De classificatie wordt vastgesteld, wat het behandelplan en de richtlijnen zijn, hoe je er in de opvoeding, in de vrije tijd of in het onderwijs mee om kunt gaan, en meer..
Je kunt ook kijken op Brainwiki (gemaakt door het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie). Deze landelijke organisatie zorgt ervoor dat behandelaars, ouders, jongeren, gemeenten en scholen betrouwbare kennis over psychische problemen hebben.

Zoek op deze website:

  • Categorie

  • Diagnose/Aanleg

  • Leeftijd

  • Regio

  • Documenttype

Deze website is gemaakt door Project Icarus!

Project Icarus is een uitdagende en leerzame plek voor jongvolwassenen met een beperking die zichzelf willen ontwikkelen op het gebied van computers en ICT.

Wil je ook je website laten maken door Project Icarus?