Scroll Top
webinar Presentatie rapport Buddysysteemt EB (Demo)

Sterker voor je kind dankzij een buddy

Een buddy die ouders bijstaat, kan hen sterker maken in het gesprek met school voor ondersteuning aan hun kind. Balans werkt sinds vorig jaar met buddy’s. Dat zijn ervaringsdeskundige getrainde ouders. Balans breidt het netwerk uit. Zowel in aantal buddy’s als in aansluiting bij ouder- en jeugdsteunpunten.

Natuurlijk! Als je kind op school ondersteuning nodig heeft, ga je ervan uit dat je er met school en het samenwerkingsverband uitkomt. Vaak is dat ook zo. Het komt óók voor dat het gesprek hierover onder druk komt te staan. Dat verhoogt de stress, want het gaat wel om jóuw kind waarvoor jij zorgplicht hebt. En dat beïnvloedt weer het gesprek.

Een buddy naast je, die er alleen voor jou is, kan dan helpen. Een school heeft een groot team en allerlei adviseurs, terwijl jij er alleen voor staat en je nog een weg zoekt in regels en informatie. Een buddy is een ervaringsdeskundige ouder en biedt informatie en overzicht. Of kan bij een overleg op school zijn en aantekeningen maken. Maar kan ook een luisterend oor bieden: horen hoe het gaat. Zo sta je sterker én wijzer.

Escalatie voorkomen

Balans werkt met deze buddy’s. Onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede en Balans liet vorig jaar zien dat ouders dankzij de buddy’s gelijkwaardiger in het gesprek met school staan. Claudette Nouris van Balans is coördinator van het buddynetwerk, maar ondersteunt soms zelf ouders als buddy. Als coördinator is zij verantwoordelijk voor het matchen van ouders met een buddy, de ondersteuning van buddy’s bij hun werk en het organiseren van de trainingen en intervisie. ‘Ouders zijn heel betrokken bij hun kind. Als het dan niet lekker loopt, kan het escaleren. Dat proberen we met de steun van een buddy te voorkomen.’ Een buddy houdt het hoofd koel, houdt overzicht en kijkt ook naar aspecten als stress bij ouders en kind.

Buddy Christine ziet het effect bij de ouders die zij begeleidt. ‘Een moeder liep helemaal over. Ze volgde maar de school, die vóór het gesprek met haar een onderzoek wilde zien en de resultaten dan met haar zou delen. Ik wees haar erop dat zij het onderzoek moest krijgen en dat zij dan zou bepalen wat met school zou worden gedeeld. Ook al had school betaald.’ Deze moeder staat nu sterker. Christine: ‘Ze durft op te komen voor haar kind.’ Lees Christines ervaringen in het kader hieronder.

Oog voor welzijn

Hoewel de buddy er voor de ouder is, profiteert school ook van de buddy. Claudette: ‘School merkt dat een buddy de hitte uit een gesprek kan halen, niet gaat klagen of de ouders opstookt, maar naar mogelijkheden kijkt. Een buddy staat naast de ouders. En neemt nooit de regie over. Die houden de ouders zelf.’ Met dat vertrouwen in de buddy is zowel de ouder als de school geholpen.

De buddy heeft dus ook oog voor het welzijn van ouders én kind. ‘We kijken bijvoorbeeld naar wat goed voor het kind is, om zich weer veilig te voelen. Zo opperde ik eens de aanschaf van een konijn’, schetst Claudette. ‘Een kind voelt de stress van de ouders of kan in de knel komen in een conflict tussen hen en school. Toch moet een kind gemotiveerd blijven om naar school te gaan, zover dat kan.’

Denk je dat je situatie ‘nog niet ernstig genoeg’ is voor een buddy, volgens Claudette kun je beter te vroeg dan te laat zijn. ‘Dat kan al zijn vóórdat er een OPP ligt, een ontwikkelingsperspectief.’ Je krijgt als ouder steun bij het voorbereiden van de gesprekken, hebt meer kennis en voorkomt zo wellicht escalatie.

Training

Belangrijk is dat er een klik is tussen ouder en buddy. Claudette: ‘Dan kan een buddy ook kritische of misschien wel confronterende vragen stellen. Een buddy kan het ook aangeven als hij denkt de ouders niet verder te kunnen helpen. Bijvoorbeeld als de ouders niet ontvankelijk zijn voor andere inzichten of om op hun eigen inzichten te reflecteren.’

Om goed te kunnen helpen moet een buddy boven de situatie uit kunnen kijken. Deskundigen trainen de buddy’s daarom in gespreksvoering en leren de buddy te kijken naar hun eigen rol en ook valkuilen. Het netwerk is nog groeiende, waardoor ouders wegens de afstand de buddy soms online spreken. Met uitbreiding van het netwerk hoopt Balans meer ouders live en online bij te staan.

Ouders kunnen vroegtijdig worden gesteund wanneer een ouder- en jeugdsteunpunt bij een samenwerkingsverband zich aansluit bij het buddynetwerk. In de Leidse regio wordt al daaraan gewerkt. Ook andere regio’s hebben interesse.

Wil jij andere ouders helpen? Meld je dan aan via info@balansdigitaal.nl.

Buddy Christine

‘Een fijn proces is het belangrijkste’

Christine Tolenaar is buddy voor ouders. Voor haar eigen kind moest ze jaren geleden een harde strijd voeren met de school. Die ellende wil ze andere ouders besparen. ‘Ouders die ik begeleid, worden krachtiger en durven meer op te komen voor hun kind.’

‘Mijn oudste, die nu 16 is en autisme heeft, is goed terechtgekomen. Op de basisschool is het toen helaas niet gelukt. Daarna ben ik echter door gaan strijden, onder andere via Balans, in de hoop dat andere ouders niet hetzelfde hoeven mee te maken. Had ik toen maar iemand naast me gehad. Ik moest alles zelf uitzoeken. Voor de uitkomst had het niet uitgemaakt, maar het proces had misschien fijner gevoeld. Dat is nog het belangrijkste.’


Lach en een traan
‘De kennis die ik heb opgedaan door wat ik heb meegemaakt, neem ik nu mee naar andere ouders. Ze vinden het fijn om hun ei kwijt te kunnen. Dat gebeurt met een lach en een traan. Zo ben ik buddy van een moeder die het gevoel had dat haar kind onvoldoende ondersteund werd. Maar school gaf het gevoel dat ze wisten wat ze deden, waardoor moeder dacht dat het zo dus goed was. Ik vroeg haar of ze wist wat school aan het doen was om het kind te ondersteunen. Dat wist ze niet. ‘Mag ik daarnaar vragen?’ Ik vertelde haar dat dat heel gewoon is en haar recht is. Ouders durven vaak niet vanwege de verstandhouding, omdat ze er nóg een kind hebben.’

Bredere kijk
‘Deze moeder staat nu sterker in haar schoenen, durft meer te zeggen op school en voor haar kind op te komen. Een leerkracht heeft pedagogische kennis, maar als ouder ken je je kind in totaal en heb je meer praktische kennis. School weet niet dat moeder een buddy heeft en krijgt opeens kritische vragen. School weet niet zo goed wat ze moet doen, hoe ze met deze kritische vragen moeten omgaan. Scholen kunnen dat aanvallend ervaren, niet als samenwerking.

Voor haar kind is dit ook goed. Elk kind voelt de stress van de moeder. Als buddy ben ik een uitlaatklep voor ouders. Ik kijk met hen wat breder. Ik vraag bijvoorbeeld aan moeder waar zij goed in is en waarin haar partner goed is. Een vrouw is doorgaans emotioneler, terwijl een man zakelijker is en misschien dingen minder gekleurd onthoudt. Het is vaak de moeder die bij ons aanklopt, maar zo wordt ook de man meer betrokken en versterken ze elkaar.’

Bekendheid
‘Ik ben betrokken bij de oprichting van het ouder- en jeugdsteunpunt bij het samenwerkingsverband van Leiden en heb daar het buddyproject ingebracht. Dat ga ik nu met nog een buddy doen. Taak is nu bekendheid bij de scholen te krijgen, door onder andere te wijzen op de voordelen voor henzelf, wat ook uit het onderzoek van de Christelijke Hogeschool Ede bleek: inbreng van kennis, meer rust in het gesprek. En de doorverwijzing naar ons moet op gang komen.’

Gerelateerde berichten

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.