Scroll Top

Autisme vaststellen

Autisme kan nog niet op een objectieve manier worden vastgesteld. Lichamelijk onderzoek, zoals bloedonderzoek of een hersenscan, levert onvoldoende informatie op. Autisme kan dan ook alleen worden vastgesteld aan de hand van uiterlijke gedragskenmerken. Autisme kan zowel bij kinderen als bij volwassenen worden gediagnosticeerd.

Meestal voelen ouders al op jonge leeftijd aan dat hun kind ‘anders’ is. Dat verschil in ontwikkeling wordt vaak nog duidelijker wanneer een kind naar school gaat. Kinderen met autisme hebben moeite met veranderingen, vinden het lastig om contact te maken en snappen niet goed wat anderen van hen verwachten. 

Huisarts

Wanneer je je zorgen maakt over het gedrag en de ontwikkeling van je kind, kun je het beste naar de huisarts gaan. De huisarts kent de regelingen voor onderzoek en hulp kan jullie eventueel doorverwijzen naar een specialist die bevoegd is tot het stellen van een diagnose.

Gesprekken

Alleen een GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog, een orthopedagoog-generalist of (kinder- en jeugd) psychiater kan en mag autisme vaststellen. Dit gebeurt op basis van uitgebreide tests en gesprekken met ouders en met het kind zelf. Ouders of verzorgers kunnen de problemen die zij ervaren meestal goed verwoorden. Ze kennen de ontwikkelingsgeschiedenis van hun kind namelijk goed. Tijdens dit gesprek komt ook de gezinscontext aan de orde. Het is namelijk belangrijk om een compleet beeld te krijgen.

Onderzoek

In het onderzoek let de deskundige onder andere op contact maken, taalgebruik, fantasie en motoriek. In één-op-ééncontact met een onderzoeker zijn problemen soms minder zichtbaar dan thuis. Dit komt doordat de problemen het meest zichtbaar worden wanneer kinderen zich op hun gemak voelen. Hier houdt de behandelaar dan ook rekening mee.

Meer informatie?

Heb je vragen of zorgen over je kind, of herken je kenmerken en wil je daar graag eens met een ervaringsdeskundige over praten? Neem dan eens contact op met onze Advieslijn.

Privacyvoorkeuren
Wanneer u onze website bezoekt, kan deze informatie opslaan via uw browser van specifieke services, meestal in de vorm van cookies. Hier kunt u uw privacyvoorkeuren wijzigen. Let op dat het blokkeren van sommige soorten cookies van invloed kan zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die wij aanbieden.